Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9146
Title: Prematüre bebeklerde demir eksikliği anemisinin önlenmesi
Other Titles: Prevention of iron deficiency anemia in premature babies
Authors: Sapan, Nihat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Prematüre bebekler
Premature babies
Anemi
Anemia
Demir eksikliği
Iron deficiency
Issue Date: 1984
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sapan, N. (1984). Prematüre bebeklerde demir eksikliği anemisinin önlenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Prematüre bebeklerin demir eksikliğinden korunmalarında, ilave demire en uygun başlanma zamanının saptanması amacıyla Mart 1983 - Ağustos 1984 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde yapılan bu çalışmada 34 hafta veya daha düşük gestasyonel yaşa sahip 52 prematüre bebek üç gurupta olmak üzere incelendiler, I. Guruptaki bebeklere bir aylıkta, II. Gurup taki bebeklere iki aylıkta, III, Guruptaki bebeklere de üç aylıkta ila ve demir verilmeye başlandı. Bebekler aylık kontrollerde ağırlık ve gelişim yönünden, 1., 2., 3. ve 6. aylarda da hematolojik yönden tetkik edildiler. Ağırlık artımı yönünden yapılan değerlendirmede bebekler arasında anlamlı farklılık saptanmadı» Hematolojik tetkiklerde ise, hemoglobin ve hematokrit değerleri 3 «aydaki ölçümlerde en geç ila ve demir başlanan gurupta diğer guruplara oranla düşük bulundu. Ancak bu guruba da ilave demir başlandıktan sonra altıncı ayda yapılan tetkiklerde arada fark kalmadığı görüldü. Serum demiri yönünden 3.ayda I. ve III.Gurup arasında anlamlı fark bulundu ve bu fark ilave demir başlandığı halde altıncı ayda halâ devam ediyordu. Ayrıca transferrin satürasyonu yönünden de en düşük değerler ilave demire eti geç başlanan gurupta elde edildi. Ancak bu değerler normal değerlerin alt sınırlarındaydı. MCV değerleri de 6, ayda en geç ilave demir başlanan gurup ta en düşük olarak bulundu ve diğer guruplarla anlamlı olarak farklıydı» Ancak yine de 6. ayda elde edilen bu değerler normal sınırlar için deydi. Birinci ve ikinci ayda ilave demir başlanan guruplar arasında sonuçlar yönünden anlamlı farklılık bulunamadı, fakat yine de birinci ay demir başlanan gurupta daha iyi sonuçlar elde edildi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9146
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
159164.pdf
  Until 2099-12-31
1.57 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons