Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9088
Title: 360 derece performans değerleme sistemi ve bir uygulama
Other Titles: 360 degree performance appraisal system and a case study
Authors: Sabuncuoğlu, Zeyyat
Dinç, Emtullah
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/İşletme Yönetim-Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Performans yönetimi
360 derece geribildirim
360 derece performans değerleme distemi
Performance management
360 degree feedback
360 degree performance appraisal system
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dinç, E. (2005). 360 derece performans değerleme sistemi ve bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İşletmeler sahip oldukları kaynakları etkin bir şekilde kullanarak hem rakipleriyle mücadele etmek, hem de pazar paylarını artırarak sektörde iyi bir yer edinme çabası içindedir. Bunu gerçekleştirebilmek için insan kaynağına daha fazla önem vermek zorundadırlar. İşletmelerde mevcut insan gücünün performansının bilinmesi gerekir. Yakın zamana kadar performansın ölçülmesi için geleneksel yöntemler kullanılırken, günümüzde insan gücü performansını daha objektif olarak ölçebilen yeni yaklaşımlar bulunmaktadır. Bunlardan biri de 360 derece performans değerleme sistemidir. Örgütlerin tüm seviyelerindeki liderler ve çalışanlar bilginin kalitesini iyileştirmede alacakları geri bildirim yollarını değiştirmişlerdir. Bu çalışmada ortaya konulan yeni model yukarıdan aşağıya doğru olan süreci tersine çevirmiştir. Çalışanın iş ilişkisinde olduğu tüm kesimlerden gelen çoklu geri bildirim tek bir kaynaktan gelen bilgiye göre insanları daha güçlü bir şekilde etkilemektedir. Bu çalışmada insan gücünün performansını çok boyutlu ve çok geniş olarak değerleyen ve yöneticilere daha geniş bir bakış açısı sunan 360 derece performans değerleme sistemi ele alınmaktadır. Bununla birlikte bu modelde geri bildirim sayesinde, kişi kendi performansı hakkında çok çeşitli bilgiye sahip olmaktadır.
Organizations are tend to use their sources efficiently not only to contend with their rivals but also have a good position in the sector by increasing their market positions as well. In order to manage this, they should give more importance to human resources. In organizations, current performance of human power should be known. So far, traditional methods have been used to measure performance, however, today they are new approaches to do this more objectively. One of them is 360 degree performance appraisal system. Leaders and employees have changed the feedback ways at all levels of organizations, which they will take on improving the knowledge quality. The new model that will be put forward in this study has inverted the process which was from the top to the bottom. The multi-feedback coming from the entire sector that employees in relation is affecting the people more powerful than knowledge coming from a single source. In this study, 360 degree performance appraisal system, which appraises human power performance highly and multi dimensionally and offer a wide point of view to managers, has been dealt with. Furthermore, one could have various kinds of information about his/her own performance in this model with the help of feedback.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9088
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188659.pdf745.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons