Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8993
Title: İnek oositlerinin in-vitro olgunlaştırılmasında farklı vasatların etkileri
Other Titles: Effects of different medium and supplements in-vitro maturation bovine oocytes
Authors: Ünal, E. Fatih
Konuş, Ramazan
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı.
Keywords: İnek
Oosit
İn-vitro maturasyon
Bovine
Oocytes
In-vitro maturation
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Konuş, R. (1998). İnek oositlerinin in-vitro olgunlaştırılmasında farklı vasatların etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma inek oositlerinin in-vitro olgunlaştınimasında (maturasyonunda) farklı vasatlar içine değişik maddelerin katılmasının etkilerini ortaya koymak için yapılmıştır. Kullanılan vasatlar; Tissue Culture Medium - 199 (TCM-199), Ham's F-10 ve Minimum Essential Medium (MEM), katkı maddeleri ise; Estrus Cow Serum (ECS), Fetal Calph Serum (FCS) ve Hormon Kombinasyon (FSH, LH, Estradiol 17(3)' larıdır. Üç çalışma grubu oluşturuldu ve her grup dört alt gruba ayrıldı. Grup A : 1 TCM-199 + %20 ECS, 2.TCM-199 + %20 FCS, 3.TCM-199 + Hormonlar, 4.TCM-199 (Kontrol). Grup B : 1. Ham's F-10 + %20 ECS, 2Ham's F-10 + %20FCS, 3Ham's F-10 + Hormonlar, 4.Ham's F-10 (Kontrol). Grup C : l.MEM + %20 ECS, 2.MEM + %20 FCS, 3. MEM + Hormonlar, 4.MEM (Kontrol). İnek oositleri mezbahadan kesim sonrası toplanan inek ovaryumlanndan elde edilerek, IVM için kumulus ile sarılı olanlar seçildiler. Hazırlanan kültür vasatlarına konularak, %5 CO2 ve maximum nemli hava içeren etüvde, 39°C'de, 24 saat süreyle inkubasyona bırakıldılar. Yapılan bu çalışmada toplam 1116 COC (Cumulus Oosit Complex) kullanıldı. Kültür sonucunda, oositler mature olup olmadıklarının tespiti amacıyla, pastör pipetleriyle mekanik olarak kumulus hücrelerinden soyuldular, %1'lik aseto-orseinle boyamadan önce asetik alkolde fixe edildiler. Daha sonra boyanan oositler faz-kontrast mikroskopta muayene edildiler. Boyanan oositlerde maturasyon kriteri olarak 1. polar hücresi ve Mü'ye ulaşan yumurta hücresinin kromozoma! yapısının tespiti yapıldı.Her gruptaki maturasyon sayılan ve yüzde oranlan sırasıyla : Grup A ; 87/124 (%70.16), 65/91 (%71.48), 58/81 (%71.60), 13/85 (%15.30), Grup B ; 67/92 (%72.82), 60/93 (%64.51), 63/91 (%69.23), 21/52 (%40.38), Grup C ; 73/113 (%64.60), 72/95 (%75.78), 76/105 (%72.38), 42/94 (%44.68) olmuştur. Buaraşurma sonuçlarına göre, kültür vasatına katılan serumlar ve hormonlar kontrol gruplarına karşılık IVM yüzde oranlarım istatistiki açıdan önemli oranda artırmışlardır (P<0.001). Bulguların istatistiki analizleri Chi-square test yöntemine göre yapılmıştır.
This work is designed to evaluate the influence of different types media and supplements in-vitro maturation (TVM) of preovulatory oocytes in bovine. We studied, three different media (TCM-199, Ham's F-10 and MEM) and three different supplements; serum from estrous cattle (ECS), serum from fetal calves (FCS) and hormones (FSH, LH, Estradiol 170)). We assigned three experiment groups. These are ; Group A : l.TCM-199 + %20 ECS, 2.TCM-199 + %20 FCS, 3.TCM-199 + Hormones, 4.TCM-199 (Control), Group B : 1 Ham's F-10 + %20 ECS, 2Ham's F-10 + %20 FCS, 3.Ham's F-10 + Hormones, 4,Ham's F-10 (Control), Group C : l.MEM + %20 ECS, 2.MEM + %20 FCS, 3. MEM + Hormones, 4.MEM (Control). Preovulator bovine oocytes recovered from ovaries of slaughtered cows and cumulus-oocyte complexs (COC) selected for IYM, were cultured in maturation medium for 24 h at 39°C and a moist atmosphere 5% CO2. Total 1116 COC examined. After pipetting to remove the cumulus cells, denuded oocytes were fixed in acetic alcohol and then stained with 1% aceto-orcein and examined with a phase-contrast microscop (x40 magnification) for evaluation of maturation. Oocyte maturation was evidenced by presence of first polar bodies and metaphaze II chromosome configurations in stained eggs. The maturation rates wasrecorded as the total number of examined oocytes. Proportions (percentage) of matured oocytes: Group A ; 87/124 (%70.16), 65/91 (%71.48), 58/81 (%71.60), 13/85 (%15.30), Group B ; 67/92 (%72.82), 60/93 (%64.51), 63/91 (%69.23), 21/52 (%40.38), Group C ; 73/113 (%64.60), 72/95 (%75.78), 76/105 (%72.38), 42/94 (%44.68) respectively. This results showed that percentage of maturation was higher than controls when serums and hormones were added culture mediums. Statistical evaluation of the differences between the work groups was carried out by the chi-square test.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8993
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
079475.pdf
  Until 2099-12-31
2.85 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons