Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8871
Başlık: Selektif beta-reseptör blokeri metoprololün antihipertansif etkinliği, yan tesirleri, tolerabilitesi ve lipid metabolizmasına etkisinin araştırılması
Diğer Başlıklar: Investigation of the antihypertensive efficacy, side effects, tolerability and effect of lipid metabolism of selective beta-receptor blocker metoprolol
Yazarlar: Çobanoğlu, Nedim
Sungur, Hasan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Antihipertansif ajanlar
Hipertansiyon
Lipidler
Metoprolol
Antihypertensive agents
Hypertension
Lipids
Yayın Tarihi: 1989
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sungur, H. (1989). Selektif beta-reseptör blokeri metoprololün antihipertansif etkinliği, yan tesirleri, tolerabilitesi ve lipid metabolizmasına etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışmada, esansiyel hipertansiyon tanısı almış 27 olguda, kardiyoselektif beta-bloker metoprolol 'ün antibipertansif etkinliği, tolerabilitesi ve metabolik etkileri araştırılmıştır. Sonuçta; günlük ortalama 200 mg metoprolol ile antihipertansif etkinliğin 1. hafta sonundan itibaren başladığı, olguların % 85.1' inde yeterli düzeyde cevap alındığı, tansiyon arteriyeldeki düşmenin yatar vaziyette ve ayakta, sistolik ve diastolik değerlerde ortalama % 14.2 oranında gerçekleştiği, rastlanan yan tesirlerin önemsiz derecede olduğu, laboratuvar parametreleriyle, lipid metabolizmasında anlamlı değişiklik meydana gelmediği görülmüştür. Özetle; metoprolol' ün esansiyel hipertansiyon tedavisinde yeterli etkiye sahip, laboratuvar parametreleri ve lipid metabolizmasında değişiklik yapmayan ve iyi kolere edilen bir ilaç olduğu kanaatine varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8871
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
007527.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.48 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons