Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8871
Title: Selektif beta-reseptör blokeri metoprololün antihipertansif etkinliği, yan tesirleri, tolerabilitesi ve lipid metabolizmasına etkisinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the antihypertensive efficacy, side effects, tolerability and effect of lipid metabolism of selective beta-receptor blocker metoprolol
Authors: Çobanoğlu, Nedim
Sungur, Hasan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Antihipertansif ajanlar
Hipertansiyon
Lipidler
Metoprolol
Antihypertensive agents
Hypertension
Lipids
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sungur, H. (1989). Selektif beta-reseptör blokeri metoprololün antihipertansif etkinliği, yan tesirleri, tolerabilitesi ve lipid metabolizmasına etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada, esansiyel hipertansiyon tanısı almış 27 olguda, kardiyoselektif beta-bloker metoprolol 'ün antibipertansif etkinliği, tolerabilitesi ve metabolik etkileri araştırılmıştır. Sonuçta; günlük ortalama 200 mg metoprolol ile antihipertansif etkinliğin 1. hafta sonundan itibaren başladığı, olguların % 85.1' inde yeterli düzeyde cevap alındığı, tansiyon arteriyeldeki düşmenin yatar vaziyette ve ayakta, sistolik ve diastolik değerlerde ortalama % 14.2 oranında gerçekleştiği, rastlanan yan tesirlerin önemsiz derecede olduğu, laboratuvar parametreleriyle, lipid metabolizmasında anlamlı değişiklik meydana gelmediği görülmüştür. Özetle; metoprolol' ün esansiyel hipertansiyon tedavisinde yeterli etkiye sahip, laboratuvar parametreleri ve lipid metabolizmasında değişiklik yapmayan ve iyi kolere edilen bir ilaç olduğu kanaatine varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8871
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
007527.pdf
  Until 2099-12-31
2.48 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons