Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8802
Title: 1650 yılında Bursa (B 87 nolu mahkeme siciline göre)
Other Titles: Bursa in 1650 (according to the court record B 87)
Authors: Hızlı, Mefail
Kılıç, Nalan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Mahkeme sicilleri
Court records
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıç N. (2005). 1650 yılında Bursa (B 87 nolu mahkeme siciline göre). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: (B 87 nolu mahkeme siciline göre) 1650 yılında Bursa isimli çalışma, 1060/1650 yılında Bursa ve genel hatlarıyla Osmanlı devletinin küçükte olsa bir fotoğrafını çekmeyi amaçlamaktadır. Özellikle Osmanlı devletinin duraklama sürecine rastlayan kayıtlar 17. yy Bursa'sı hakkında bizlere muhtelif konularda bilgiler vermektedir. Bunun yanında ele aldığımız mahkeme sicili bu konuda yapılan araştırmalara yeni malzemeler ve veriler sunması bakımından da önem arz etmektedir.Tezin esasını oluşturan defter toplam 94 varaktan müteşekkil olup 547 mahkeme kaydı içermektedir. Bunların yaklaşık 150 adedi Arapça olup diğerleri Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınmıştır.Tez 3 ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde incelemeye aldığımız B 87 nolu Bursa Mahkeme sicili olmak üzere yer yer bu dönemle ilgili eserlere de atıfta bulunarak 1650 yılındaki Bursa hakkında bir değerlendirme yapılmıştır. İkinci bölümde, kayıtların defterdeki sırasıyla özeti yapılmış, belgeler konusuna göre isimlendirilmiştir. Bu bölümde ayrıca geniş bir indeks çalışmasına da yer verilmiştir.Tezin son bölümünü 1060/1650 yılına ait B 87 numaralı Bursa mahkeme Sicilinin latinizesi oluşturmaktadır. Bu bölümde Osmanlıca kayıtlar aynen latinize edilerek aktarılmış, Arapça olanlar özetlenerek tercüme edilmiştir. Çalışmanın ekler kısmında ise incelediğimiz mahkeme sicilinden bazı sayfalar fotokopi olarak verilmiştir.
This thesis aims to picture Bursa in 1060/1650 and Ottoman State in general. Thoserecords that coincide with the standstill of Ottoman State give some information about variousmatters of Bursa of 17th century. In addition, the record concerned is important in that it offersnew materials and datum.The book on which the thesis primarily depends consists of 94 pages and contains 547court records, some of which (about 150) are Arabic, and the other are Ottoman Turkish.The Thesis consists of three main chapters. The first chapter evaluates generalcircumstances of Bursa in 1650 with reference to Bursa court record B87 and to the secondarystudies about that period. In the second chapter, records are summarized in accordance withtheir sequence in the book and are classified. This chapter also gives a vast index. The lastchapter of the thesis is made up of giving a Latin form to Bursa court record B87. Ottomanrecords are given in a Latin form, and Arabic records are translated and summarized.Supplement section gives some copies of the court record concerned.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8802
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188285.pdf1.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons