Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8775
Başlık: Sosyal bilgiler eğitiminde harita kullanımı ve harita kullanımı konusunda öğretmen görüşleri
Diğer Başlıklar: Using map in teaching of social studies and teachers' opinions about using map
Yazarlar: Şenşekerci, Erkan
Duman, Havva
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/İlköğretim Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Ders araç gereçleri
Haritalar
Sosyal bilgiler eğitimi
Course tools in social studies education
Maps
Use of map
Yayın Tarihi: 22-Mar-2011
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Duman, H. (2011). Sosyal bilgiler eğitiminde harita kullanımı ve harita kullanımı konusunda öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu tez, öğretmenlerin Sosyal Bilgiler derslerinde harita kullanımına yönelik tutum ve sorunlarını anlamak ve elde edilecek bulgulardan hareketle didaktik haritaların nitelikleri ile harita kullanımının verimliliğini artırmaya yönelik bilimsel çözümler üretmek amacıyla yapılmış, tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Bu araştırmada sosyal bilgilerde kullanılan materyaller hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca sosyal bilgiler derslerinde en fazla kullanım olanağına sahip görsel materyallerden biri olan haritalar ve harita kullanmanın önemine değinilmiştir.
The purpose of this thesis is to understand the approach and the problems of map usage in Social Studies and,the light of observations, to provide scientific solutions to increase the efficiency of map usage by using the properties of didactical maps. Furthermore, the maps, which are the most used visual materials in social sciences lectures, and the importance of map usage are mentioned.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8775
Koleksiyonlarda Görünür:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
306394.pdf1.82 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons