Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8773
Title: Febril konvülsiyonlu çocuklarda bilgisayarlı beyin tomografisi bulguları
Other Titles: Computed brain tomography findings in children with febrile convulsions
Authors: Köksal, Fatma Nirgül
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Beyin
Nöbetler-febril
Tomografi
Brain
Seizures-febrile
Tomography
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Köksal, F. N. (1989). Febril konvülsiyonlu çocuklarda bilgisayarlı beyin tomografisi bulguları. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Febril konvülsiyonlu olgularda BBT'de patoloji olup olmadığını ve BBT patolojileriyle risk faktörlerinin ilişkisini saptamak amacıyla bu çalışmayı planladık. Ekim 1987-Ağustos 1989 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı acil polikliniğine febril konvülsiyon yakınmasıyla başvuran 76 olgu çalışmaya alındı. Nelson ve Ellenberg'in belirlediği risk faktörlerini taşıyan olguların bulunduğu birinci grupta 60, iki veya daha: Fazla konvülsiyon geçiren olguların bulunduğu ikinci grupta 16 olgu vardı. Riskli gruptaki olguların 51'inde 1 riks faktörü (% 85), 8'inde 2 risk faktörü (% 13.3), 1'inde ise 3 risk faktörü (% 1.7) mevcuttu.Çalışmaya alınan tüm olgulara BBT çekildi. Riskli gruptaki 60 olgunun 10'unun BBT'sinde (% 16. 6) patoloji saptandı. Risksiz gruptaki olguların hiçbirinin BBT'sinde patoloji saptanmadı. Riskli gruptaki olgularımız da BBT'de patoloji görülme oranı diğer gruba göre anlamlı derecede yüksekti. (p<0.01) BBT'sinde patoloji alan 6 olgumuzda ekaternal hidrosefali, 2'sinde kommunikan hidrosefali, birisinde silvian fisaürde genişleme lokal atrofi, birisinde sol hemİsferde kortikal atrofi olarak saptandı. BBT'sinde patoloji olan olguların yaşları diğer olgulardan anlamlı derecede küçüktü ve hepsi kompleks nöbet geçirmişti. BBT patolojilerinin febril konvülsiyondan sonra mı oluştuğu yoksa febril konvülsiyondan öncede mi bulunduğu bu çalışmayla belirlenememiştir. Ancak beyin patolojilerinin konvülsiyondan önce mevcut olduğu postüle edilebilir. Sonuç olarak 1 yaşından küçük ve kompleks özellikte febril konvülsiyon geçiren çocuklarda olası bir organik beyin hasarını ekarte etmek için mümkünse BBT çektirilmesinin uygun olacağı kanısına varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8773
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
037692.pdf
  Until 2099-12-31
1.18 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons