Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8763
Title: Neonatal sepsis tedavisinde kullanılan çeşitli antibiotik kombinasyonlarının karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of various antibiotic combinations used in the treatment of neonatal sepsis
Authors: Çil, Ergün
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Antibiyotikler
Bebek-yenidoğmuş hastalıkları
Sepsis
İlaç kombinasyonları
Antibiotics
Infant-newborn diseases
Drug combinations
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çil, E. (1989). Neonatal sepsis tedavisinde kullanılan çeşitli antibiotik kombinasyonlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kliniğimizde daha önce yapılmış bir çalışmada neonatal sepsisli hastalardan üretilen bakterilerin antibiogramlarında Cefotaxime, Ceftriaxone, Amoxycillin + Clavulanic acid ve Amikacin' e karşı duyarlılık oranlarının çok yüksek olduğu belirlenmişti. Daha önce kliniğimizde neonatal sepsis tedavisinde kullanılan Cefazolin + Tobramycin ve yukarıda sözü geçen antibiotiklerin değişik kombinasyonlarının kullanılması ile ölüm oranlarının kar şılaştırılması planlandı. Kliniğimize neonatal sepsis ön tanısı ile yatırılan olgular rastgele örnekleme ile 4 gruba ayrıldı. Bunlara sırasıyla şu antibiotik kombinasyonları başlandı: Grup I: Cefazolin +. Tobramycin, Grup II: Cefotaxime + Amikacin, Grup III: Ceftriaxone +: Amikacin, Grup IV: Amoxycillin + Clavulanic acid + Amikacin. Kan kültüründe üreme görülerek sepsis tanısı kesinleşen 132 olgu çalışmaya alındı. Grup I'de 30, Grup Il'de 41, Grup IlI'de 31 ve Grup IV'de 30 olgu mevcuttu. Yaş, cins, ağırlık ve klinik özellikleri farksız olan bu gruplar ölüm oranı yönünden karşılaştırıldı. Ölüm oranı Grup I'de % 30, Grup Il'de % 19/5, Grup III'de % 9,6 ve Grup IV 'de % 33.3 bulundu. Üçüncü grupta ölüm oranı Grup I ve Grup IV'e göre anlamlı derecede düşük idin Bu bulgularla neonatal sepsis ön tanısı konan olgulara başlangıç antibiotik kombinasyonu olarak Ceftriaxone + Amikacin başlanması ile ölüm oranının belirgin olarak düşürülebileceği sonucuna varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8763
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
037693.pdf
  Until 2099-12-31
1.39 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons