Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8677
Title: Uludağ liken türleri üzerinde taksonomik araştırmalar
Other Titles: Taxonomic research on Uludag lichen species
Authors: Tözün, Bilgin
Öztürk, Şule
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Uludağ
Liken
Lichen
Issue Date: 3-Nov-1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk, Ş. (1989). Uludağ liken türleri üzerinde taksonomik araştırmalar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Uludağ'dan 40 istasyondan tespit edilen likenlerden 57 tür tek substrat üzerinden, 15 tür ise iki farklı substrat üzerinden birden kaydedilmiştir. Örneklerin % 55 ' ini ağaçlar üzerinden % 27 'sini kayadan ve % 3 'ünü de toprak üzerinden alınan likenler oluşturmaktadır. Eldeki kayıtlarla karşılaştırma sonucunda 28 tür daha önce başka araştırıcılar tarafından toplanmıştır (varyete düzeyinde tayin edilen iki tür bu grupta varyete düzeyinde olmaksızın kaydedilmiştir). 73 tür ise Uludağ'dan ilk kez kaydedilmiştir. Bu türler arasında 20 tür Türkiye için yeni kayıtlanmıştır. Bundan sonra çalışanlara yardımcı olması açısından türlerin Türkiye'deki yayılışları da verilmiştir. Eldeki fotoğraflardan bazı türlerin çok benzer olduğu düşünülebilir ancak tayinlerinde kesin farklılıklar görülmüş ve bu özellikler deskripsiyonda verilmiştir. Türlerin sahip olduklara tipik sporlar aynı büyüklükte çizilerek karşılaştırma olanağı sağlanmıştır. Tüm türlerdeki mantar bileşenleri Ascomycetes sınıfına ait ve epotesium veya peritesium oluşturan üyelerdir.
The lichens were collected from 40 stations on the mountain of Uludağ in the vicinity of Bursa. 87 species were found on a single type of substrate. 15 species were noted to be on two differert types of substrate. The 55 % of the semples were collected from trees, 27 % from the surface of the rocks, end 3 % from the soil. It is noted that 28 of the species have already been collected the other investicators. The species out of this group were identified in a "veristy level" by ourselves. The 73 species from the mountein of Uludağ have been recorded for the first time. 20 of these are new records for Tukey. In this study, the general distributions of the species in Turkey have also been noted for the berefit of future investigatiors. The oppeererces of some species ere quite similer. However, during their idendification some clear differences were noted. These peculiarities are specified in their descriptions. The drawings of the typical spores of the species have been made to the same scale for easier comparison. The fungi present in all lichen species are faund to the class of "Ascomycetes".
URI: http://hdl.handle.net/11452/8677
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
007408.pdf
  Until 2099-12-31
23.29 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons