Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8648
Başlık: Çocuklarda renal glukozüri
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Nefroloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Dönmez, Osman
Köse, Hülya
Anahtar kelimeler: Renal glukozüri
Renal diyabet
GLUT
Glukoz eşiği
SGLT
Primer Glukozüri
Renal diabetes
Glucose threshold
Yayın Tarihi: 2004
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Dönmez, O. ve Köse, H. (2004). "Çocuklarda renal glukozüri". Güncel Pediatri, 2(4), 134-136.
Özet: Renal glukozüri ya da renal diyabet adı verilen primer renal glukozüri, kan glukoz seviyesi normal sınırlarda iken idrarda glukozun anlamlı miktarda bulunmasıdır. Benign bir bozukluktur. Tip A , Tip B ve Tip O olmak üzere 3 tipi vardır ve genellikle prognoz iyidir. Normal koşullarda glukozun tamama yakını proksimal tubülden geri emilir. Filtre edilen glukozun %90’ı proksimal tubül kıvrımlı kısmından, geri kalanı düz kısmından, Henle kulbundan ve kollektör kanallardan emilir. Filtre edilen glukoz yükü artarsa geri emilen glukoz, maksimum emilim kapasitesine ulaşılana kadar artar. Eşik değerin üstüne çıkıldığında ve taşıyıcılar satüre oldu- ğunda, geri emilen glukoz miktarı artmaz ve idrarla atılır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911847
http://hdl.handle.net/11452/8648
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2004 Cilt 2 Sayı 4

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
2_4_5.PDF67.84 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons