Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8625
Title: Endosistemik etkileşimler-2
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı.
Tarım, Ömer
Keywords: Duygu bozukluğu
Nörohormonal işlevler
Depresyon
Major depresyon
Affective disorder
Neurohormonal functions
Depression
Major depression
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tarım, Ö. (2004). "Endosistemik etkileşimler-2". Güncel Pediatri, 2(3), 120-123.
Abstract: Nöroendokrin araştırmalar sonucunda nörohormonal işlevler ve major depresyon ve anoreksia nervosa gibi psikiyatrik hastalıkların semptom kompleksleri arasında yakın bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. Örneğin, bazı duygulanım bozuklukları ve yeme hastalıklarının temelinde hipotalamik işlev bozukluklarının bulunduğu bilinmektedir. Depresyonda, iştah, uyku, kortizol sekresyonu ve sirkadian ritm değişiklikleri ile üreme fonksiyonları ile ilgili bozukluklar görülebilir. Anoreksia nervosada sadece yeme bozuklukları değil, aynı zamanda hipotalamik-hipofizer-adrenal eksende ve gonadotropin sekresyonunda bazı değişiklikler de görülür. Psikiyatrik hastalıkların patogenezinde önemli bir rol oynayan monoaminerjik nörotransmitterler aynı zamanda bazı hipotalamik peptidler ve hipofiz hormonlarının sentez ve salgılanmasını da kontrol ederler. Ayrıca, hipotalamik hormonlar, beyinde yaygın olarak bulunmakta, reseptörler aracılığıyla özgül etkiler oluşturmakta ve beyin nörotransmitter sisteminin işlevsel etkinliğini etkilemektedir. Birçok hipotalamik hormonun daha karmaşık davranış ve iç homeostaz işlevini koordine ettiği düşünülmektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/912543
http://hdl.handle.net/11452/8625
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2004 Cilt 2 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_3_3.PDF63.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons