Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8557
Title: Palatin tonsilin yüzeyel ve derin mikrobiyolojisinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the superficial and deep microbiology of the palatine tonsil
Authors: Tiregül, Hakan H.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
Keywords: Mikrobiyoloji
Microbiology
Palatin tonsil
Palatine tonsil
Tonsillektomi
Tonsillectomy
Tonsillit
Tonsillitis
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tiregül, H. H. (1992). Palatin tonsilin yüzeyel ve derin mikrobiyolojisinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Tonsillektomi uygulanan 65 hastanın sağ palat-irı temsillerinden sürüntü, iğne biyopsisi ve direkt doku örnekleri alındı, hemen hasta basında seri halindeki besiyerlerine ekildi. Bu şekilde tonsilin yüzeyel ve derin mikrobiyolojisi arasındaki bağıntı, iğne biyopsisi uygulamasının başarısı ve tonsillit atak sıklığı, eritem, kriptik debris, magma, tonsillektomi endikasyonu | gibi parametrelerin değeri araştırıldı. Sonuçta olguların % 27.7 gibi önemli bir bölümünde sürüntü kültürü, doku içi mikrobiyoloji ile uyumsuz bilgi verdi. Çalışmada en sık stafilokok koagulaz(+), beta hemolitik streptokoklar ve Haemophilus influenzae izole edildi. 12 yas ve altı grupta stafilokok koagulaz(+), daha yaslı grupta beta hemolitik streptokoklar ilk sırayı aldı, iğne biyopsisi uygulaması, olguların % 53.8'inde direkt doku kültürü ile uyumlu sonuçlar verdi. Yukarıda adı geçen enfeksiyöz etkenler, tonsillar hiperplazili hasta grubundan, kronik rekürran tonsillitli gruba oranla daha sık izole edildi. Yine kriptik debrisli olgulardan daha sık patojen izolasyonu -mümkün oldu. Bu araştırma, olguların önemsenecek bir bölümünde rutin uygulanmakta olan sürüntü kültürünün doku içi mikrobiyolojiyi yansıtmadığını göstermektedir. Bu yüzden kooperabl çocuklardan başlayarak tonsillar doku değişikliğinin ne düzeyde olduğu araştırılan bütün hastalarda tonsillar iğne biyopsisi, tanıya ve tedaviye yardımcı bir inceleme yöntemi olarak uygulanabilecektir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8557
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022548.pdf
  Until 2099-12-31
2.46 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons