Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8555
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorToplu, Celal-
dc.date.accessioned2020-02-11T07:15:18Z-
dc.date.available2020-02-11T07:15:18Z-
dc.date.issued1992-
dc.identifier.citationToplu, C. (1992). Yenidoğan sarılıklarında etyolojik nedenlerin incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8555-
dc.description.abstractYenidoğan sarılığı, çocuk hekiminin çok sık olarak karşılaştığı problemler arasında bulunmaktadır. Kliniğimize sarılık nedeni ile yatırılan ya da başka nedenlerle yatırılıp da sarılık görülen bebeklerde, bunun nedenlerini belirlemek için bu çalışmayı planladık. Çalışmamızda 77’si erkek,42’si kız 119 sarılıklı bebek incelendi. Olguların 29*unda (%24) fizyolojik sarılık, 12’sinde-<%10) ABO uyuşmazlığı, 5’inde(%4) Rh uyuşmazlığı, 13*ünde (%11) sepsis, 18* inde(%15) muhtemel sepsis düşünüldü. Olgulardan 15*inde(5il3) sarılık prematüreliğe ve düşük doğum ağırlığına bağlandı. Bir olguda JeJunal atrezi olduğu tesbit edildi. Bir olgu diabetik anne çocuğu tanısı aldı. Olgulardan 25*İnde (%21) sarılık nedeni saptanamadı. Çalışmamızda sarılık nedeninin saptanamadıgı olguların bir kısmında; oksitosin ile indüksiyonun, sarılık nedeni olabileceği düşünüldü. Sarılık nedeni saptanamayan 25 olgudan 9 olgu oksitosin ile indüksiyon yapılmış annelerden doğmuştu. Sarılık nedeni saptanamayan olgulardan 10 olguda indüksiyon anamnezi yoktu, 6 olgunun indüksiyon alıp almadıkları belirlenemedi. Ayrıca sarılık nedeninin belirlenemediği olgularda rol oynayan etken veya etkenlerin hemolitik olmadığını tesbit ettik. Olgulardan 5’inde(%4) başvuru sırasında kernikterusun klinik bulguları vardı. Bu 5 olgu da sepsis ve muhtemel sepsis grubundan idi. Bu iki gruptaki olgulara sefotaksim ve amikasin başlandı. Sepsis grubundan 2 olgu eksitus oldu. Olgulardan ll*ine(%9) kan değişimi yapıldı. Bilirubin düzeyi fototerapi sınırındaki olgulara fototerapi uygulandı.tr_TR
dc.format.extent74 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectÇocuk sağlığı ve hastalıklarıtr_TR
dc.subjectChild health and diseasesen_US
dc.subjectBebek-yenidoğmuştr_TR
dc.subjectInfant-newbornen_US
dc.subjectSarılıktr_TR
dc.subjectJaundiceen_US
dc.titleYenidoğan sarılıklarında etyolojik nedenlerin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of etiological causes in newborn jaundiceen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022552.pdf
  Until 2099-12-31
2.39 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons