Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8554
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorApak, Adem-
dc.contributor.authorDemircan, Emine-
dc.date.accessioned2020-02-11T07:14:26Z-
dc.date.available2020-02-11T07:14:26Z-
dc.date.issued2019-08-08-
dc.identifier.citationDemircan, E. (2019). Hz. Peygamber'in vefatı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8554-
dc.description.abstractHz. Peygamber’in vefatı isimli çalışmamızda giriş bölümünde, araştırmanın konusu, metodu ve kaynaklarından sonra ölüm ve peygamber konusundan bahsedilerek tezin ana konusuyla ilişkisini inceledik. Ayrıca çalışmada hastalık süreci, bu dönemde yaşadıkları, hastalığıyla ilgili tanılar, hastalığı sürecindeki bazı gelişmeler, vefat, teçhiz, tekfin ve defniyle ilgili rivayetler ele alınarak bu rivayetler değerlendirilmiştir.. Araştırmada konuyla ilgili bilgiler büyük ölçüde siyer, hadis ve tabakat eserlerinden elde edilmiştir. Bunun yanı sıra günümüz çalışmalarından da yararlanılmıştır. Hz. Peygamber’in vefatı İslam Tarihi açısından önemli bir olaydır. Araştırmamızın neticesinde bu konuda birçok muhtelif rivayetin var olduğu tespit edilmiştir. Bu rivayetlerden her birinin dayanak noktası farklı olmakla beraber tek başına bu rivayetlerin tespitinin daha önemli olduğunu anlaşılmaktadır. Hz. Peygamber’in vefatına sebep hastalığı konusunda mevcut rivayetlerden kesin kanaat oluşturmak mümkün değildir. . Ayrıca vefat tarihi, vefat yaşı, teçhiz, tekfin ve defniyle ilgili birçok farklı rivayet mevcut olup bunların ortaya çıkmasında ravilerin zaafları kadar onların siyasî tercihlerin de etkili olduğu anlaşılmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractIn the introductory chapter of this study entitled as The Death of the Holy Prophet Muhammad, ee mentioned the subject, method and sources of the research, and then examined the correlation between the concept of death and prophecy and the main subject. Additionally, we studied the disease process of the Prophet (pbuh), his experiences in this period, the diagnosis of the disease, some events in the disease process, his burial procedures and the narratives relating to these matters. The information about the subject has been mostly obtained from the sourcebooks of Sirah, Hadith and Tabaqat. Also, the acedemic works have been utilized. The death of Prophet (pbuh) is an important event in Islamic history. There are numerous narratives about this question. Although the mainstays of each narrative are varied, we consider that it's important to identify these narratives. The extant narratives doesn't lead us to a final judgment. To circulate several texts narrating about the death question of Prophet (pbuh) caused from the weakness of narrators or their subjective political preferencesen_US
dc.format.extentXII, 91 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectPeygambertr_TR
dc.subjectProphet Mohammad (pbuh)en_US
dc.subjectMuhammedtr_TR
dc.subjectVefattr_TR
dc.subjectKabirtr_TR
dc.subjectKefentr_TR
dc.subjectDefintr_TR
dc.subjectDeathen_US
dc.subjectGraveen_US
dc.subjectShrouden_US
dc.subjectBurialen_US
dc.titleHz. Peygamber'in vefatıtr_TR
dc.title.alternativeThe decease of the Propheten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
emine_demircan_tez.pdf.pdf1.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons