Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8539
Title: Maliki Mezhebi'nin aile ve borçlar hukukunda diğer mezheplerden farklı kaldığı meseleler
Other Titles: Unique cases of family and debt in the Maliki school of jurisprudence
Authors: Acar, Halil İbrahim
Billou, Mahamadou Zakou
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: İslam hukuku
Islamic law
Aile hukuku
Borçlar hukuku
Maliki mezhebi
İhtilaf
Law of debts
Family law
The Maliki sect
Intellectual argument
Issue Date: 20-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Billou, M. Z. (2019). Maliki Mezhebi'nin aile ve borçlar hukukunda diğer mezheplerden farklı kaldığı meseleler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüz Müslüman toplumlarında, İslam hukuku yüzde yüz uygulanmasa da, bazı Müslüman ülkelerinde, muhtelif alanlarda hala uygulanmaktadır. Aile ve borçlar hukuku, en çok uygulanan İslam hukukunun alanlarındandır. Bu alanlarda, belli meseleler hakkında mezhepler arasında ihtilaflar olmuştur. Kimi meselelerde yaygın dört mezhep birbirinden ayrı görüşler beyan etmiş, kimi meselelerde ise dört mezhepten biri, görüş olarak diğer üç mezhepten farklı görüşler benimsemiştir. Bu çalışmada, Maliki mezhebinin aile ve borçlar hukukunda diğer üç mezhepten farklı olarak görüş beyan ettiği meselelerini ele aldık. Bu meseleler hakkında Malikilerle diğer mezheplerin ortaya koyduğu görüşleri, delilleriyle beraber inceledik. Tezin ana konusu Maliki mezhebi olduğundan dolayı, çalışmamızın ilk bölümü İmam Malik ve mezhebinin yayılışı ile ilgili bilgilere ayırdık. İkinci bölümü aile hukuku, üçüncü bölümünü ise borçlar hukuku sahasında Malikilerin tek kaldığı konulara ayırdık. Sonuç kısmında da genel bir değerlendirme yaptık.
In today's Muslim societies, although Islamic law is not fully implemented, it is still applied in various fields in some Muslim countries. Especially the Law of Family and Debts, which is one of the most applied areas of the Islamic law. In these areas, there have been intellectual arguments among Islamic sects about certain issues. In some issues, the main four Sects have different but close views, while in some issues one of the four Sects has adopted totally different views from the other three Sects. In this study, we discussed the issues in which the Maliki Sect is different from the other main three sects in the Family and Debts Law. We have analyzed the views of Malikis and Other Sects on these issues, together with their evidence. Since the main subject of the thesis is about the Maliki Sect, the first chapter of our study was devoted to information about Imam Malik and the spread of His Sect. The second chapter discussed Family Law and the third chapter contained Law of Debts. Finally, a general evaluation was made as a conclusion.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8539
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mahamadou zakou billou.pdf780.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons