Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8480
Title: Eğitim ihtiyacının planlanması ve değerlemesinde yöntemler (Bursa`daki yabancı sermayeli işletmelerde uygulama örnekleri)
Other Titles: Methods for planning and evaluating the training need (Examples of applications in foreign capital enterprises in Bursa)
Authors: Sabuncuoğlu, Zeyyat
Aydın, Gülçer
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Değerleme
Eğitim
Planlama
Valuation
Education
Planning
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, G. (1999). Eğitim ihtiyacının planlanması ve değerlemesinde yöntemler (Bursa`daki yabancı sermayeli işletmelerde uygulama örnekleri). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8480
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
074368.pdf
  Until 2099-12-31
8.37 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons