Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8449
Title: Bir Osmanlı kazası Nevrokop (1839-1913)
Other Titles: An Ottoman district Nevrokop (1839-1913)
Authors: Pay, Salih
Ristemov, Asan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Osmanlı
Bulgaristan
Nevrokop
Gotse Delçev
Değişim
Ottoman
Bulgaria
Gotse Delchev
Change
Issue Date: 27-Sep-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ristemov, A. (2012). Bir Osmanlı kazası Nevrokop (1839-1913). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Nevrokop 1839-1913 konulu çalışmanın giriş kısmında öncelikle araştırmanın amacı ve hedefi belirtilmiş, konu ile alakalı olarak kaynak tanıtımı yapılmış ve Osmanlı Hâkimiyeti öncesi Nevrokop'un tarihi hakkında bilgi verilmiştir.Çalışmanın birinci bölümünde Nevrokop kazasının idarî ve sosyal yapısı, yerleşim ve nüfûsu, sosyo-etnik bağlamında söz konusu dönemde var olan yapı incelenmiştir. İkinci bölümde ise Tanzimat çağında başlayan değişim hareketinin yerele yansıması konu edilmiş; sosyal, ekonomik, dinî, mimarî ve kültürel boyutundan bahsedilmiştir. İkinci bölümünün sonunda Nevrokop Kazası'nın, gelişen bağımsızlık ve milliyetçilik hareketleri gölgesinde yeri araştırılmış, I. Balkan Savaşı sonrası Osmanlı Devleti'nden ayrılması konusunda bilgi verilmiştir.Nevrokop, bugün Bulgaristan'ın güneybatı kısmında bulunmakta ve Gotse Delçev ismini taşımaktadır. Tez, söz konusu döneme ait birincil kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup çalışmada, Osmanlı Devleti'nin son yüzyılında yaşanan hızlı değişim ve dönüşümün Nevrokop üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Nevrokop 1839-1913 firstly the aim and intention of the researcher is specified, source presentation regarding the subject is made and information about Nevrokops history before Ottoman rulership is given.In the first chapter the administrative and social structure, settlement and population are examined in the mentioned period in a socio ethnic context. In the second chapter the reflexion of the change movement, which began in the Reform period, to the local is entreated; the social, economic, religious, architectual and cultural dimensions are mentioned. At the end of the second part the place of the Nevrokop district in the shadow of emerging independence and nationalist movements is researched and information about the districts break up from the Ottoman Empire after the I. Balkan War has been given.Nevrokop is located in the southwestern Bulgaria and it is named Gotse Delchev. The dissertation is prepared by using primary sources belonging to the period mentioned and the effects of the fast change and transformation which occured in the last century of the Ottoman Empire on Nevrokop is studied
URI: http://hdl.handle.net/11452/8449
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
328678.pdf18.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons