Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8443
Title: İhracatın finansmanında Eximbank kredileri: Türkiye örneği
Other Titles: Eximbank loans for export financing: in Turkey
Authors: İyibozkurt, Erol
Konak, Arkın
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
Keywords: Eximbank
Dış Ticaret
Finansman
Foreign Trade
Finance
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Konak, A. (2006). İhracatın finansmanında Eximbank kredileri: Türkiye örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Küreselleşme ve gelişmekte olan piyasalardaki gelişme ihracat finansmanında güçlü değişimler yaratmaktadır. Geleneksek ihracat kredi kurumları daha esnek olmakta ve değişik programlarla ihracatçıları desteklemektedir. Türk Eximbank’ın kuruluşu 1980’lerin başlarında Türkiye’nin benimsediği ihracata yönelik büyüme stratejisinin sonucudur. Türk Eximbank’ın 1987 yılında kurulması ile birlikte, ihracatı arttırmak amacıyla 1980’lerin başından itibaren uygulamaya konulan değişik teşvik araçları yerini çeşitli ihracat kredi, sigorta ve garanti programlarına bırakmıştır. Türk Eximbank, Türk ihracatçı, müteahhit ve yatırımcıları çeşitli kredi, garanti ve sigorta programlarıyla desteklemektedir. Bu tez Türkiye’nin yegane resmi, kurumsallaşmış ihracat kredi kurumu olan Türk Eximbank hakkındadır. Çalışmanın nedeni Eximbank kredi ve garanti programlarına geniş bir açıdan bakmaktır.
Globalization and economic growth in emerging markets are creating powerful change in the sources of export financing. Traditional export credit agencies are becoming more flexible and focusing on supporting exports by various programs. The establishment of Türk Eximbank was resulted from the export growth strategy adopted by Turkey in the early 1980s. With the establishment of Turk Eximbank in 1987, various credits, guarantee and insurance programs replaced the export incentives that had been used since the early 1980’s to stimulate export growth in Turkey. Türk Eximbank currently supports Turkish exporters, contractors and investors through various credit, guarantee and insurance programs. This thesis concerning with Turk Eximbank which is the unique official, institutional export credit association of Turkey. The reason of this work is to take a wide look at Eximbank credit and insurance programs.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8443
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
187755.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons