Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8437
Title: Kümeleme çözümlemesi ve yeni doğan sarılıklı olguların gruplandırılması üzerine bir uygulama
Other Titles: An application on clustering analysis and grouping of cases with newborn jaundice
Authors: Kan, İsmet
Ercan, İlker
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı/Biyoistatistik Bilim Dalı.
Keywords: Kümeleme çözümlemesi
Yeni doğan sarılıklı olgular
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ercan, İ. (1995). Kümeleme çözümlemesi ve yeni doğan sarılıklı olguların gruplandırılması üzerine bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çalışma, yeni doğan sarılıklı olguların yapısının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla önce, olguların yapısının incelenmesinde kullanılacak, çok değişkenli istatistiksel bir yöntem olan kümeleme çözümlemesi ve çözümlemedeki farklı yaklaşımlar hakkında teorik bilgiler verildi; sonra da yeni doğan sanlıklı olguların oluşturduğu kütlenin yapısı, elde edilen örneklem üzerinde çalışılarak, incelendi. Çalışma sırasında yeni doğan sanlıklı olguların sınıflandırılmasıyla ilgili bir bilgiye rastlanmadığı için, konunun uzmanının görüşleri ve istatistiksel uygunluk doğrultusunda belirlenen nitelikler gözönünde bulundurularak olguların kümelenmesi ve kümelenme olması durumunda bunun hangi niteliklerden kaynaklandığı araştırıldı. Çalışmada kullandığımız veri seti, belirlenen nitelikler doğrultusunda Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. kayıtlarından elde edilmiştir. Veri setimiz nicel, nitel ve ikili veri tiplerini kapsamaktadır. Bu nedenle çözümlemede farklı iki uygulama gerçekleşmiştir: önce, farklı veri tiplerini eşzamanlı olarak kullanan birliktelik türü benzerlik ölçüsü olan Gower katsayısıyla benzerlik matrisi oluşturulup tek bağlantı kümeleme tekniği ile; sonra da, nitel ve ikili veri tipleri veri setinden çıkarılarak, oldukça yaygın olarak kullanılan Öklid uzaklık ölçüsüyle benzerlik matrisi oluşturulup tek bağlantı kümeleme tekniği ile ağaç grafiği oluşturuldu ve incelendi. Her iki çözümlemede de elde edilen ağaç grafiği incelendiğinde, birimlerin çoğunluğunu kapsayan kümelenmeler görülmemiştir, buna rağmen, bazı benzerlik düzeylerindeki kümelenmeler dikkat çekici bulunmuştur. Belirlenen kümeler üzerinde çalışılarak, kümelerin oluşmasında etkili olan nitelikler belirlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8437
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040392.pdf
  Until 2099-12-31
2.43 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons