Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8359
Title: Nöroglial tümörlerde proliferatif aktivitenin AgNOR yöntemi ile değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of proliferative activity in neuroglial tumors by AgNOR method
Authors: Bayer, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Keywords: AgNOR
Histopatoloji
Neoplazmlar
Nöroglia
Histopathology
Neoplasms
Neuroglia
Issue Date: 1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayer, A. (1994). Nöroglial tümörlerde proliferatif aktivitenin AgNOR yöntemi ile değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı arşivinde bulunan 175 glial tümör olgusu AgNOR yöntemi ile incelendi. Kontrol grubu olarak altı adet otopsi materyalinin normal beyin dokuları kullanıldı. AgNOR yöntemine ait teknik ve biyokimyasal özellikler tartışılarak, yöntemin glial tümörlerin proliferatif aktivitesinin tahmin edilmesinde faydalı olup olmayacağı araştırıldı. Ortalama değerler açısından değerlendirildiğinde, AgNOR yönteminin düşük ve yüksek grad gliomaları kolaylıkla ayırabildiği, ancak olgular tek tek alındığında pilositik astrositomalar ve grad II gliomalar ile grad III ve IV gliomalar arasında bazı karışmalar bulunduğu görüldü. AgNOR yönteminin glial tümörlerde proliferatif aktivitenin tahmin edilmesinde faydalı olabileceği, ancak pilositik astrositoma ve grad II glioma olgularında AgNOR sayılarının yanısıra, AgNORIarın nükleus içindeki dağılımına dikkat edilmesinin, tümörün histopatolojik özellikleriyle ve proliferatif aktiviteyi ölçen diğer yöntemlerle birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı sonucuna varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8359
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031229.pdf
  Until 2099-12-31
4.86 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons