Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8328
Title: Bir yaş ve iki yaş grubu çocuklarda hepatit A seroprevalansı ve hepatit A aşı yanıtlarının karşılaştırılması
Other Titles: Seroprevalance of hepatitis A in one and two years old and to compare the responses to hepatitis A vaccine
Authors: Çelebi, Solmaz
Albayrak, Yücehan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Hepatit A
Aşı
Antikor
Seroprevalans
Hepatitis A
Vaccine
Antibody
Seroprevalence
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Albayrak, Y. (2010). Bir yaş ve iki yaş grubu çocuklarda hepatit A seroprevalansı ve hepatit A aşı yanıtlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Hepatit A virüsü için aşı öncesi taraması yapılan 9 seropozitif ve 91 seronegatif olan, bir ve iki yaşında 100 sağlıklı Türk çocuk tek merkezli bir açık çalışmaya alındı. Her çocuğa, Pasteur Merieux Connaught firmasının ürettiği inaktif hepatit A aşısı (AVAXIM, 80 antijen birimleri, 0,5 ml) 6 ay arayla uygulandı. Serokonversiyon fakültemiz Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi Mikrobiyoloji Ana bilim Dalı laboratuarında radioimmonoassay kullanılarak ölçüldü. İlk doz aşıdan iki hafta sonra serokonversiyon % 34, %44 olarak tespit edildi (1 ve 2 yaşında, sırasıyla) . İlk dozdan dört hafta sonra, serokonversiyon % 87.7, %90.1 olarak tespit edildi (1 ve 2 yaşında, sırasıyla). Aşı takvimini tamamlayan tüm çocukların, son doz aşıdan 4 hafta sonra seropozitif oldukları tespit edildi. Aşı ile ilgili ciddi bir yan etki gözlenmedi. Lokal reaksiyonlar ilk enjeksiyondan sonra %8, ikinci dozdan sonra % 4 olarak tespit edilmiştir. Sistemik reaksiyonlar ilk dozdan sonra çocukların %7'sinde, ikinci dozdan sonra çocukların % 3.2' sinde rapor edilmiştir.Bu çalışma 80 ünite antijen birimi içeren AVAXIM'in, 1 ve 2 yaşlarındaki sağlıklı çocuklarda güvenli ve son derece immunojenik olduğunu gösterdi ve hepatit A'nın endemik olduğu alanlarda çocukluk çağı aşı takvimine dahil edilerek hepatit A enfeksiyonunun kontrolunun sağlanabileceği sonucuna varılmıştır.
Among 100 healty Turkish children, aged 1 and 2 years, who were screened for hepatits A virus (HAV) antibodies, 9 seropositive and 91 seronegative children were enrolled in a monocentric, open study. Each child received one dose of the Pasteur Merieux Connaught inactivated hepatitis A vaccine (AVAXIM, 80 antigen units, 0.5 ml), followed by a second dose 6 months later. Seroconversion were measured blindly by an independent laboratory using a radioimmonoassay. Two weeks after the first dose, seroconversion was achieved by %34, %44 of children in each age group (1 and 2 years old, respectively). Four weeks after the first dose, seroconversion was achieved by %87.7, %90.1 of children in each age group (1 and 2 years old, respectively). All children seroconverted 4 weeks after immunisation schedule. No serious adverse event related to the vaccination occurred during the study. Local reactions were reported by %8 of subjects who received the first injection and %4 of those given the second dose. The systemic reactions were reported by %7 of subjects after the first dose and %3.2 of subjects after the second dose.This study demonstrated that AVAXIM containing 80 antigen units is safe and highly immunogenic in healthy children aged 1 and 2 years, and could be included in the childhood vaccination schedule to control infection in areas endemic for hepatits A.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8328
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307303.pdf1.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons