Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8266
Başlık: Renal tubuler asidoz
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Nefroloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Dönmez, Osman
Kart, Filiz
Anahtar kelimeler: RTA
Büyüme geriliği
Renal tubular acidosis
Growth retardation
Yayın Tarihi: 2004
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Dönmez, O. ve Kart, F. (2004). "Renal tubuler asidoz". Güncel Pediatri, 2(1), 58-63.
Özet: Renal tubuler asidoz (RTA), çocukluk çağında büyüme geriliği ile karşımıza çıkan önemli sorunlardan biridir. RTA normal serum anyon açığı, hiperkloremik metabolik asidoz, bikarbonatüri ve azalmış hidrojen iyon (H) ekskresyonu ile karakterize bir klinik tablodur (1). RTA, renal tubuler defektin bulunduğu nefron segmentine göre proximal RTA (Tip II), distal RTA (Tip I) ve hiperkalemik RTA (Tip IV) olmak üzere başlıca 3 tipe ayrılır. Bunun yanısıra, kalıtsal karbonik anhidraz enzim eksikliği olan hastalarda oluşan tip I ve tip II’nin bazı özelliklerini taşıyan tip III RTA tanımlanmıştır (1,2). Bu makalede, RTA’nın patogenezi, kliniği, tanı ve tedavisi gözden geçirilecektir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/912979
http://hdl.handle.net/11452/8266
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2004 Cilt 2 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
2_1_8.PDF96.76 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons