Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8266
Title: Renal tubuler asidoz
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Nefroloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Dönmez, Osman
Kart, Filiz
Keywords: RTA
Büyüme geriliği
Renal tubular acidosis
Growth retardation
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dönmez, O. ve Kart, F. (2004). "Renal tubuler asidoz". Güncel Pediatri, 2(1), 58-63.
Abstract: Renal tubuler asidoz (RTA), çocukluk çağında büyüme geriliği ile karşımıza çıkan önemli sorunlardan biridir. RTA normal serum anyon açığı, hiperkloremik metabolik asidoz, bikarbonatüri ve azalmış hidrojen iyon (H) ekskresyonu ile karakterize bir klinik tablodur (1). RTA, renal tubuler defektin bulunduğu nefron segmentine göre proximal RTA (Tip II), distal RTA (Tip I) ve hiperkalemik RTA (Tip IV) olmak üzere başlıca 3 tipe ayrılır. Bunun yanısıra, kalıtsal karbonik anhidraz enzim eksikliği olan hastalarda oluşan tip I ve tip II’nin bazı özelliklerini taşıyan tip III RTA tanımlanmıştır (1,2). Bu makalede, RTA’nın patogenezi, kliniği, tanı ve tedavisi gözden geçirilecektir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/912979
http://hdl.handle.net/11452/8266
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2004 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_1_8.PDF96.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons