Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8261
Title: Diyabet ve enfeksiyonlar
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı.
Sağlam, Halil
Keywords: Diyabet
Diabetes mellitus
Diabetes
Insulin deficiency
İnsülin eksikliği
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sağlam, H. (2004). "Diyabet ve enfeksiyonlar". Güncel Pediatri, 2(1), 44-52.
Abstract: Diabetes mellitus dünya nüfusunun önemli bir kısmını etkileyen hiperglisemi ile karakterize kronik, metabolik bir hastalıktır. İnsülin eksikliği (Tip 1) ya da insüline karşı direnç gelişmesi (Tip 2) temel bozukluktur. Tip 1 diyabet; çocukluk ve genç erişkin döneminde başlayan, etyolojisi kesin olarak bilinmeyen, genetik yatkınlık zemininde, enfeksiyonların da içerisinde yer aldığı çevresel faktörlerin etkisiyle pankreasın beta hücrelerinde zedelenme ile sonuçlanan otoimmün bir hastalıktır. Tüm diyabetlilerin yaklaşık olarak %10-15’ini oluşturur. Tip 2 diyabet ise; genellikle 40 yaşından sonra başlayan, esas nedeni tam olarak bilinmeyen, genetik yatkınlık zemininde sıklıkla obesite ile ilişkili, insüline direnç ya da insülin salınımında bozulma ile karakterize kronik bir hastalıktır. Tüm diyabetlilerin yaklaşık olarak % 85-90’ını oluşturmaktadır (1). Tipi ne olursa olsun diyabetteki hücresel bozukluklar, hiperglisemi, hiperlipidemi asidoz ya da diyabetin uzun vadeli komplikasyonları gibi hücre dışı faktörler hastanın defans mekanizmalarını bozmaktadır. Bu yönüyle diyabet sekonder bir immün yetersizlik hastalığı olarak nitelendirilebilir (2).
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/912950
http://hdl.handle.net/11452/8261
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2004 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_1_6.PDF89.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons