Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8177
Title: Makedonya'daki medreseler ve İsa Bey Medresesi
Other Titles: Macedonian madrasas And İsa Bey Madrasa
Authors: Pay, Salih
Asani, Eljesa
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Osmanlı
Makedonya
Medrese
İsa Bey
Ottoman
Macedonia
Madrasa
Issue Date: 10-Mar-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Asani, E. (2010). Makedonya'daki medreseler ve İsa Bey Medresesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Balkanlar, Osmanlı Devletinin Avrupa'daki önemli bir toprağı olarak görülmüş ve bu sebeple Balkanlara Anadolu'dan daha fazla yatırım yapılmıştır. Balkan coğrafyasına yapılan en önemli yatırımlardan biri de eğitim alanında gerçekleşmiştir. Medreseler Osmanlı Devletinin önemli eğitim-öğretim kurumları olup devletin hakim olduğu her yerde açılmış ve faaliyet göstermiştir. Padişahların yanı sıra üst düzey devlet adamları ve zengin hayır sahipleri tarafından tesis edilen medreseler yine kurucularının oluşturduğu vakıflar tarafından finanse edilmişlerdir. Tez, Balkanların bir kısmını oluşturan bugünkü Makedonya'da Osmanlı Devleti döneminde kurulmuş ve faaliyet göstermiş olan medreseleri, kurucuları, kuruluş amaçları, işleyiş yöntemleri vb. açılardan tanıtmayı amaçlamıştır.
Balkans werw considered to be an important part of the Otoman Empire, consequently investigations made in this area outgrew those in Anatolia. The most important field to develop in Balkans was an education system. Madrasas, wich considered to be very significant educational institutions, were opened and were functioning on evry land owned by the government. Madrasas, established by padishah, high-rank stateman and altruists, were sponsored by foundations these people owned. The aim of this research is to introduce the madrasas and their educational methods, established in the Ottoman Empire, are functioning in Macedonia.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8177
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311057.pdf3.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons