Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8139
Title: Leke Dukagjini Kanununun İslam hukukuna göre tahlili
Other Titles: Analysis of Leke Dukagjini Kanunu according to the Islamic law
Authors: Kaya, Ali
Mulaj, Halil
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: Leke Dukagjini
Kanun
Fıkıh
Arnavutluk
İslâm hukuku
Fiqh
Leke Dukagjini
Code
Albania
Islamic law
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mulaj, H. (2012). Leke dukagjini kanununun İslam hukukuna göre tahlili. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmamızda, Arnavutluk geleneksel hukukunun en önemli temsilcisi olan Leke Dukagjini kanununun en önemli konularının İslam hukukuna göre tahlili yapılmıştır. Çalışma, giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır.Birinci bölümde, Dukagjinler ve Leke Dukagjini, Arnavutluk geleneksel hukuku, Leke Dukagjini kanunu ve onun bugünün Arnavutları üzerindeki etkisi hakkında bilgi verildikten sonra 20. Yüzyılın başında Leke Dukagjini Kanununu derleyen A. Shtjefen Kostandin Gjeçov'un kısa bir biyografisi veriliyor.İkinci bölümde, konu kunu ilerleyerek Leke Dukagjini Kanunu'nun İslam hukukuna göre tahlili yapılmaya çalışılmıştır.
In this study Albanian traditional Laws most important reprsentative Leke Dukagjini kanunu is analysed according to the İslamic law. This study consists of introduction, two main parts and conclusion.In the first chapter is given directions about Dukagjins and Leke Dukagjini, about Albanian traditional law, about Leke Dukagjini code and its effects on the todays Albanians and a short biografi of the gleaner of the code, Shtjefen Kostandin Gjeçov.In the second chapter, we tried to analyse the code of Leke Dukagjini according to the İslamic Law going subject by subject.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8139
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
328665.pdf309.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons