Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8137
Title: Dokumada kıvrım oluşumunun ve değişiminin % 100 pamuklu ve %100 polyester kumaşlar üzerinde mekanik ve yapısal etkilerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the mechanical and structural effects of fold formation and change in weaving on 100% cotton and 100% polyester fabrics
Authors: Alpay, H. Rıfat
Meriç, Binnaz
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Tekstil ve Tekstil Mühendisliği
Textile and Textile Engineering
Dokuma kumaşlar
Woven fabrics
Kumaşlar
Fabris
Issue Date: 17-Mar-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Meriç, B. (1995). Dokumada kıvrım oluşumunun ve değişiminin % 100 pamuklu ve %100 polyester kumaşlar üzerinde mekanik ve yapısal etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Dokuma yapısı ile birlikte çözgü ve atkı iplikleri üzerinde oluşan kıvrımlar, kumaşın yapısal parametreleri ve mekanik davranışları üzerinde etkili olan faktörlerdir. Kumaşın tezgah üzerinde oluşumu ile birlikte ortaya çıkan çözgü ve atkı ipliklerinin deformasyonunda, tezgah parametrelerinin yanında kumaşın yapısal parametreleri de büyük rol oynamaktadır. Bunun yanında ipliklerin gerilmeler altında davranışları ve yapısal özellikleri kıvrım üzerinde etkili olan diğer parametrelerdir. Tezin ilk bölümünde amaç ve kapsamı açıklandıktan sonra, ikinci bölümde konuyla ilgili literatürde yer alan çalışmaların özeti sunulmuştur. Tezgah üzerinde çeşitli kuvvetler altında çözgü ve atkı ipliklerinde oluşan kıvrım, kumaşın tezgahtan çıkarılmasıyla son şeklini alır. Buna göre kumaşın tezgah üzerinde ve tezgahtan çıkarıldıktan sonra olmak üzere iki durumu vardır. Kumaşın tezgah üzerinde ve tezgahtan çıkarıldıktan sonraki parametrelerini belirlemek, oluşan kıvrımların kumaşın mekanik özellikleri üzerindeki etkilerini saptayabilmek için üçüncü bölümde verilmiş olan deneyler yapılmıştır. Dördüncü bölümde yapılan deney sonuçları çizelge ve grafikler halinde sunulmuş, yorumlar yapılmıştır. Gerçek kumaş geometrisini ortaya çıkarabilmek amacıyla alman kumaş kesitlerinden, pratikte ölçülmesi zor olan bazı parametreler belirlenmeye çalışılmış, kabul edilen teorik bir modelle, elde edilen geometrinin karşılaştırılması yapılmıştır. Beşinci bölümde elde edilen tüm sonuçlar daha kısa ve net olarak ortaya konmuş, bundan sonra yapılacak çalışmalar için öneriler sunulmuştur.
In this study, the structural effect of crimping and crimp variation on 100% cotton and 100% polyester woven fabrics were examined. The scope and objects of the study were discussed in the first chapter. In the second chapter, earlier studıes and relevant literatüre were covered. The properties of yarns and fabrics were described together with the experimental methods and testing procedures, in thee third chapter. In the fourth chapter, experimental results were evaluated and then the parameters which infulunce the occurence and variation of crimp were defined and the way they behave were described. In the last chapter having made a general evaluation of the study, some recommendations for future work were given with the help of conclusive statements.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8137
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045306.pdf
  Until 2099-12-31
12.85 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons