Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8120
Başlık: İlköğretim (3., 4., 5. sınıf) öğrencilerinin olumlu çevresel tutumlarının yaş ve sosyoekonomik düzeye göre değerlendirilmesi
Diğer Başlıklar: The Evaluation of primary school childrens (3 rd, 4 th, 5 th graders) positive environmental attitudes according to the age and socioeconomic status
Yazarlar: Bilgin, Asude
İşyar, Nilüfer
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Sosyoekonomik düzey
Çevresel davranışlar
Öğrenciler
İlköğretim
İlköğretim öğrencileri
Socio-economic level
Environmental behaviours
Students
Primary education
Primary education students
Yayın Tarihi: 1999
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: İşyar, N. (1999). İlköğretim (3., 4., 5. sınıf) öğrencilerinin olumlu çevresel tutumlarının yaş ve sosyoekonomik düzeye göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8120
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
074350.pdf5.63 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons