Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8079
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPay, Salih-
dc.contributor.authorOsmani, Mead-
dc.date.accessioned2020-02-06T06:10:50Z-
dc.date.available2020-02-06T06:10:50Z-
dc.date.issued2011-08-24-
dc.identifier.citationOsmani, M. (2011). XIX. yüzyılda Niş Sancağı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8079-
dc.description.abstract“XIX. yüzyılda Niş Sancağı” konulu çalışmanın giriş kısmında öncelikle araştırmanın amacı ve önemi belirtilmiş, sonra konu ile ilgili kaynak tanıtımı yapılmış ve son olarak da Niş tarihiyle ilgili bilgiler verilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde Niş Sancağı’ndaki idari yapı, nüfus ve yerleşimden; ikinci bölümde dini ve sosyal yapılardan; üçüncü bölümde ise on dokuzuncu yüzyılda Balkanları etkileyen olaylar ve büyük güçlerin, özellikle de Rusya’nın baskısıyla Osmanlı İmparatorluğunun Niş’i Sırbistan’a bırakmak zorunda kalmasından söz edilmiştir. Bugün Sırbistan topraklarında kalan Niş, Roma ve Bizans döneminde Naissus olarak bilinmekte olup, büyük öneme sahip bir yerdi. Osmanlı İmparatorluğu idaresinde beş asır kaldı. On dokuzuncu yüzyılda Balkanları etkileyen tarihi olaylar ve gelişmeler nedeniyle Osmanlı idaresinden çıktı. Niş, 1878 yılında Osmanlı-Rus savaşından sonra yapılan Berlin Barış Antlaşması ile Sırbistan’a bağlandı.tr_TR
dc.description.abstractIn the introduction of this essay we noted shortly some basic information about the importance and the purpose of the study. Then has been given data of the main references of the study and also some information of pre-Ottoman and Ottoman ruling period of Nish. In the first chapter is discussed the administration, localization and the demographic situation in the province of Nish. Second chapter is focused on religious and social formation of Nish. In the third chapter has been given information on the wars of XIX century and the leaving of Nish by Ottoman Empire to Serbia caused by the pressure of Great Powers and especially by Russia. Nish, which today takes place in the territory of Serbia, was known as Naissus in the Roman period. It had been for a long time under the Byzantine rule and also five centuries under the Ottoman governance and lastly split by it in the nineteenth century. In the Berlin pact held after the Russian-Ottoman war in 1878, Nish has been given to Serbia.en_US
dc.description.sponsorshipTürkiye Diyanet Vakfıtr_TR
dc.format.extentIX, 109 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectOsmanlıtr_TR
dc.subjectBalkanlartr_TR
dc.subjectSırbistantr_TR
dc.subjectNiştr_TR
dc.subjectSırp isyanlarıtr_TR
dc.subjectOttomanen_US
dc.subjectBalkansen_US
dc.subjectSerbiaen_US
dc.subjectNishen_US
dc.subjectSerbian rebellionsen_US
dc.titleXIX. yüzyılda Niş Sancağıtr_TR
dc.title.alternativeThe province of Nish in the XIX centuryen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294835.pdf3.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons