Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8048
Title: Vahiy mucize ilişkisi
Other Titles: Relation between revelation and miracle
Authors: Çetin, İsmail
Taziev, İldar
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bilim Dalı.
Keywords: Vahiy
Mucize
Tanrı
Peygamber
Din
Revelation
Miracle
God
Prophet
Religion
Issue Date: 16-Jul-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Taziev, İ. (2013). Vahiy mucize ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Vahiy ve mucizelere inanç, üç büyük dinin temellerini belirlemektedir. Vahiy kavramı, kendi içerisinde Tanrı ve insan kavramlarını barındırır. Birbirinden oldukça farklı vahiy modellerine rağmen, bu vahiy modellerinde ortak olan şey, vahye inanan birinin Tanrıya da inanmasıdır.Bu çalışmamızda, din felsefesini ilgilendiren problemlerinden birisi olan `vahiy ve mucize konusunu açıklamaya çalıştık.Birinci bölümde vahiy kavramının mahiyeti, vahiy kavramının çeşitli kullanımları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca farklı dinlerde vahyin anlamından ve çeşitli vahiy modellerinden bahsedilecektir. İkinci bölümde vahyin imkanı ve doğrulanması hakkında anlatılmaya çalışılacaktır. Bununla birlikte mucize kavramının ne anlama gelmesinden ve vahyin değerlendirmesinde mucizenin rolünden bahsedilecektir.
The belief in revelation and miracles is the most important of three major religions. The concept of revelation contains in itself the concepts of God and human.The first part of our research speaks the nature of the concept of revelation, about the different uses of the concept of reveletion. Also discussed the meaning of the revelation, and a variety of models in different religions.In the second part will be explained about the possibility of revelation and confirmation of revelation. However, we trying to explain the concept of mıracle and the reletionships of the reveletion and the mıracle.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8048
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
353412.pdf910.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons