Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8043
Title: Hurufat Defterlerine göre Bursa (1695-1750)
Other Titles: According to the Hurufat Defterleri Bursa (1695-1750)
Authors: Hızlı, Mefail
Arvas, Necibe
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Bursa
Hurufat Defterleri
Şehir tarihi
Osmanlı arşivi
City history
Ottoman archive
Issue Date: 9-Jun-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arvas, N. (2011). Hurufat Defterlerine göre Bursa (1695-1750). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Hurufat Defterleri, şehir tarihi araştırmalarını yönlendiren ve zenginleştiren bir içeriğe sahiptir. Örneğin bu defterlerden, ilgili şehirde yer alan çeşitli sosyal kurumlar, buna bağlı olarak kentin sosyo-kültürel ve ekonomik yapısı, bu kurumlarda çalışan kişiler ve idareci-halk ilişkisi ile ilgili bilgi sahibi olmak mümkündür.Bu çalışmanın konusu da, 1695-1750 yıllarında Bursa şehrinin sosyal kurumları ve bu kurumlarda çalışanların tespit edilmesi amacıyla Hurufat Defterlerindeki bilgilerin incelenmesi ve bunların detaylı bir indeks şeklinde ortaya konulmasıdır. Böylelikle Bursa şehri tarihinin, Hurufat Defterlerinde yer alan bu ayrıntılı kayıtlarından yola çıkılarak bir kez daha gözden geçirilmesi mümkün olacaktır.Bu amacı gerçekleştirmek üzere öncelikle genel olarak Hurufat Defterleri ve ilgili döneme ait Hurufat Defterlerine ilişkin bilgi verilmiştir. İncelenen belgelerden yola çıkılarak bazı başlıklar belirlenip bunlar tablolar halinde ortaya konulmuştur. Belirlenen döneme ait kayıtları içeren 21 defterin tanıtımı ile 3000'den fazla belgenin içerdiği bilgiler taranarak detaylı bir indeks çalışmasına yer verilmiştir.
Hurufat Defterleri have content that guide and enrich city historical researches. For example, it is possible to get information about various social institutions in the city, its socio-cultural and economic structure, the people who work in those institutions and the relation between administrators and public.The subject of this study is to analyze information in Hurufat Defterleri in order to identify the social instutions of Bursa in the years between 1695-1750 and the people who work in those institutions, and than to introduce these information as a detailed index. Thus, it will be posible to review the history of Bursa one more time on the basis of the detailed records in Hurufat Defterleri.To achieve this goal first the general information about Hurufat Defterleri , and than the information about Hurufat Defterleri for the period is given. Based on the analyzed documents some topics are determined and they are presented as tables. The introduction of 21 notebooks containing records of the specified period and the detailed index that is created by scanning the information from 3,000 documents are included.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8043
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294829.pdf35.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons