Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7899
Başlık: Çocukluk çağında lenfadenomegaliler
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Hematoloji Bilim Dalı.
Baytan, Birol
Güneş, Adalet Meral
Günay, Ünsal
Anahtar kelimeler: Lenfadenomegaliler
Lenf bezleri
Korteks
LAM
Lymphadenomegaly in childhood
Lymphadenomegaly
Yayın Tarihi: 2006
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Baytan, B. vd. (2006). "Çocukluk çağında lenfadenomegaliler". Güncel Pediatri, 4(2), 49-51.
Özet: Lenfatik yollar boyunca yer alırlar. Fasulye şeklinde olup morfolojik olarak korteks, parakortikal alan ve medulla bölgelerine ayrılır. Afferent lenfatikler subkapsüler sinüsten girer, hilustan efferent lenfatik yollar çıkar. Lenfositler parakortekste bulunan yüksek endotelyal venülden lenf bezine girip çıkarlar. Kortekste iki tip follikül vardır. Birincil folliküllerde olgun B lenfositleri istirahat halindedir. İkincil folliküller doğumda yoktur, yineleyen antijenik uyarılar sonucu immün yanıt burada gelişir. Parakorteks korteks ve medulla arasında yer alır ve T lenfositlerinden ve antijen sunan ara hücrelerden zengindir. Medullada olgun T ve B lenfositleri ve makrofajlar bulunur. Yenidoğan döneminde belli belirsiz olan lenf nodlarının boyutları yaşa, nodun lokalizasyonuna ve bireyin immunolojik yapısına göre değişmektedir. Lenf bezleri 8-12 yaş civarında maksimum "total lenf nodu kitlesi"ne ulaşır ve adolesan dönemden sonra lenf nodu atrofisi başlar. Çocukluk çağında supraklavikuler bölgede 0.3 cm, aksiller bölgede 0.5 cm, servikal bölgede 1 cm, inguinal bölgede ise 1.5 cm büyüklüğe kadar olan lenf nodları genellikle patolojik olarak kabul edilmez.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/913271
http://hdl.handle.net/11452/7899
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2006 Cilt 4 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
4_2_10.PDF82.37 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons