Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7890
Başlık: Çocuklarda osteoporoz
Yazarlar: Özkan, Behzat
Döneray, Hakan
Anahtar kelimeler: Osteoporoz
Raflitizm
Kemik kütlesi
Doruk kemik kütlesi
DKK
Osteoporosis in children
Yayın Tarihi: 2006
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özkan, B. ve Döneray, H. (2006). "Çocuklarda osteoporoz". Güncel Pediatri, 4(2), 1-7.
Özet: Osteoporoz, düşük kemik kütlesi ve kemik dokusunda gelişen mikro-yapısal bozukluklara bağlı olarak kemik dayanıklılığında azalma ve nihayet kemik dokuda kırık riskinin artması ile karakterize bir iskelet sistemi hastalığıdır. Tablo 1'de osteoporotik kemiğin özellikleri gösterilmiştir. Raşitizm veya osteomalazide mineralizasyon bozukluğu ön planda iken osteoporozda bozulmuş mikro-mimari ve azalmış kemik kütlesi ön plandadır. Osteoporozda kırık riskini belirleyen en önemli faktör kemik kütlesidir. Kemik kütlesinde azalma ise 3 temel nedene bağlı olarak gelişmektedir: 1) Doruk kemik kütlesi (DKK)'ne ulaşmada yetersizlik, 2) Artmış kemik rezorpsiyonu, 3) Yetersiz kemik formasyonudur. Bu nedenlerin her biri değişik oranlarda genetik ve çevresel faktörlerin etkisi altındadır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/913251
http://hdl.handle.net/11452/7890
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2006 Cilt 4 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
4_2_1.PDF84.18 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons