Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7823
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKöten, Akif-
dc.contributor.authorHasar, Faik-
dc.date.accessioned2020-02-04T08:35:34Z-
dc.date.available2020-02-04T08:35:34Z-
dc.date.issued2012-12-20-
dc.identifier.citationHasar, F. (2012). Hadislerde hayırlılık kavramı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7823-
dc.description.abstractHayır ifadesinin geçtiği hadislerin bütünlüğü içerisinde ele alınıp ne anlam ifade ettiğinin izahına çalışılmıştır. Tezimiz Kütüb'ü Sitte, Muvatta ve hadis dalında yazılmış olan meşhur türas kitapları incelenerek titiz bir araştırma sonucu meydana gelmiştir.Bu tez bir giriş, iki ana bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde hayır kavramının sözlük anlamı, Kur'an ve Hadiste hangi manalarda kullanıldığı incelenmiştir. Ayrıca hayrın, hayra yakın olan kavramlarla ilişkisi ele alınarak aralarındaki anlam bütünlüğü ortaya konulmuştur. Bu kavramlarda şunlardır: Hasene, Kerem, Fazilet, Birr, Salah ve Sadaka.Birinci bölümde, hayır kavramının ferdi hayatta işlenişi başlığı altında; İman, İbadet ve Ahlakla alakalı olan hadislerin hayır yönleri ve hayrın kapsadığı manalar irdelenmiştir. Yani faydalanılan hadisler hayır ihtiva eden konuları kapsadığı için, bunlara uygun başlıklar seçilmiş ve her başlık konusuna uygun olarak açıklanmıştır.İkinci bölümde de hayır kavramının sosyal hayatta işlenişi ele alınmıştır. Burada aile, toplum, ticari hayat ve hayır konusunda bazı toplumsal örnekler ana başlıkları kullanılarak, birinci bölümde olduğu gibi her hadis kendi konusunda alt başlıklar halinde içerdiği manalara göre açıklanmıştır.Sonuç bölümünde ise hayrın, hayat için ulaşılması gereken bir hedef ve erdem, dünya ve ahiret mutluluğunu yaşamak için gerekli bir faktör olduğu ifade edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractAt this thesis, the charity word was explained within the hadiths of include charity. It was occurred thoroughly by Kütüb-ü Sitte, Muvatta and surveying the well known hadith literature books.There are an entrance, two main parts and a result parts at this thesis.At entrance it was studied charitys dictionary meaning and which mean it was used at Koran and Hadith. More over relationship between charity and some close concepts about charitys were studied and meaning integrity was shown.These concepts are; goodness, kerem, virtue, birr, improvement, alms. At first part at the title of meanings of charity and charity concepts; it was explained belief, worship and ethics. So, the hadiths of used at this study having the subjects of charity we used suitable titles and each title was explained suitably as its subject.At second part, it was studied about charitys workings at social life, family, commerce, society and some social examples main titles were used as first part.At result, charity was explained as it is a target and erdem for reaching reaching life, a factor for both two world, world and hereafter.en_US
dc.format.extentXIV, 135 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDintr_TR
dc.subjectReligionen_US
dc.subjectHadistr_TR
dc.subjectHadithen_US
dc.subjectHayırlılıktr_TR
dc.subjectGoodnessen_US
dc.subjectİslamiyettr_TR
dc.subjectIslamen_US
dc.titleHadislerde hayırlılık kavramıtr_TR
dc.title.alternativeEssay of the concenpt of hayırlılık in hadithen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
328659.pdf981.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons