Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7651
Title: ABD ve İngiltere'de kamu diplomasisi uygulamalarının karşılaştırmalı analiz
Other Titles: A comparative analysis of public diplomacy practices in the US and UK
Authors: Pirinççi, Ferhat
Arslan, Yusuf
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
Keywords: Diplomasi
Kamu diplomasisi
Yumuşak güç
Akıllı güç
Soğuk savaş
11 Eylül saldırıları
Karşılıklı bağımlılık
Diplomacy
Public diplomacy
Soft power
Smart power
The cold war
The september 11 attacks
Interdependence
Issue Date: 23-Jul-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arslan, Y. (2014). ABD ve İngiltere'de kamu diplomasisi uygulamalarının karşılaştırmalı analiz. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tez, ABD ve İngiltere'nin kamu diplomasisi uygulamalarını karşılaştırmalı bir şekilde analiz etmektedir. Teorik çerçeve olarak karşılıklı bağımlılık yaklaşımının kullanıldığı çalışmada, devletler arasında karşılıklı bağımlılığın artması bağlamında ve küreselleşmenin etkisiyle diplomasi ve güç kavramlarının geleneksel anlamlarının değiştiği iddia edilmekte ve devletlerin kamu diplomasisine daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyaç duydukları vurgulanmaktadır. Tezde, ABD ve İngiltere'nin örnek olarak seçilme sebebi, kamu diplomasisinin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki uygulamaları dikkate alındığında, iki ülkenin kamu diplomasisi açısından diğer ülkelerden daha kurumsal bir alt yapıya sahip olmaları ve kamu diplomasisini yoğun bir şekilde kullanıyor olmalarıdır. Üç bölümden oluşan tezde, ilk olarak karşılıklı bağımlılığın temel varsayımları, karşılıklı bağımlılıkla küreselleşme arasındaki ilişki ve karmaşık karşılıklı bağımlılık yaklaşımı açıklanmıştır. İkinci bölümde kamu diplomasinin temel dinamikleri teorik temelleri ve pratik örnekleri ile genel bir çerçevede irdelenmiş ve kamu diplomasisi ile ülke rejimi ve liderler, halkla ilişkiler ve propaganda arasındaki ilişki tartışılmıştır. ABD ve İngiltere'nin kamu diplomasisi kurumsal yapısı ve temel uygulamalarının irdelendiği üçüncü bölümde, her iki ülkede hükümetlere bağlı kurumlar ile hükümet-dışı gözüken ancak kamu diplomasisi konusunda aynı doğrultuda ve yoğun bir şekilde faaliyet gösteren kuruluşlar ön plana çıkarılmıştır. Ardından iki ülkenin kamu diplomasisi kapasiteleri 11 Eylül saldırıları örneği üzerinden karşılaştırmalı bir şekilde analiz edilmiştir. Ayrıca kamu diplomasisi uygulamalarındaki kırılma noktaları, kurumsal altyapı arasındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya konmuştur. Marka değeri indeksi, kamu diplomasisine yapılan yatırımlar ile bilgi ve iletişim altyapısına yönelik değerlendirmeler sayısal unsurlar kullanılarak analiz edilmiştir.
This thesis analysis public diplomacy practices of the U.S. and U.K. comparatively. The thesis, which used interdependency approach, claims that the meaning of traditional diplomacy and power has changed drastically with the increase of interdependency and globalization process. That is why, the thesis emphasizes that for states, importance of public diplomacy has become vital more than ever before. When historical development and actual practices of public diplomacy are This thesis analyses public diplomacy practices of the U.S. and U.K. comparatively. The thesis, which used interdependency approach, claims that the meaning of traditional diplomacy and power has changed drastically with the increase of interdependency and globalization process. That is why, the thesis emphasizes that for states, importance of public diplomacy has become vital more than ever before. When historical development and actual practices of public diplomacy are considered, it is clearly seen that the U.S. and U.K. use public diplomacy quite intensely, and in terms of public diplomacy, they have a strong institutional background than other states. Therefore, the U.S. and U.K. are selected as samples in the thesis. The thesis consists of three chapters. In the first chapter, basic assumptions of interdependence, relationship between globalization and interdependence, and the approach of complex interdependence are explained. In the second chapter, basic characteristics of public diplomacy are examined by focusing on its theoretical and practical dimensions. The relationship between public diplomacy and the concepts, such as governments, regimes, leaders, public relations, and propaganda are also discussed within this chapter. In the third chapter, institutions and basic practices of the U.S. and U.K.'s public diplomacy are examined with a special focus on post 9/11 era. In this regard, governmental institutions and non-governmental organizations that operate intensively in the same manner with government policies are taken into consideration. Additionally, public diplomacy capacities of both countries' are analyzed comparatively and the milestones of both countries' public diplomacy policies as well as the similarities and differences in the institutional infrastructures are exposed. Finally the evaluations on the brand value index, investments on public diplomacy, migration rates, and information and communication infrastructures are made by using statistical data.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7651
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363796.pdf3.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons