Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7639
Title: Şehzade Mustafa'nın hayatı (1515-1553) ve türbesi
Other Titles: Şehzade Mustafa's life (1515-1553) and his tomb
Authors: Çetin, Osman
Güler, Semra
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Şehzade Mustafa
Türbe
Kanuni Sultan Süleyman
Hürrem Sultan
Rüstem Paşa
Mersiye
Mahidevran Sultan
Muradiye türbeleri
Tomb
Rüstem Pasha
Poem
Muradiye tombs
Issue Date: 20-Jul-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güler, S. (2011). Şehzade Mustafa'nın hayatı (1515-1553) ve türbesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kanunî Sultan Süleyman dönemi coğrafi sınırların genişlediği, Osmanlı Devleti'nin gücüne güç kattığı ve bununla birlikte sanatta Klasik Devir olarak nitelendirmesine varan bir sürecin yaşandığı bir yüzyıldır. Kanunî Sultan Süleyman'ın ekber evlat sıfatıyla tahta geçmesi beklenen Şehzade Mustafa'nın taht mücadelesine kurban gitmesinin ardında Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa'nın entrikalarının olduğu bilinmektedir.Asker, halk, ulema ve sanat çevrelerinde oldukça sevilen Şehzade Mustafa'nın öldürülmesi toplumda büyük bir tepkiye neden olmuştur. Dönem şairleri yapılan haksızlığa tepki göstermişler ve korkusuzca padişahı, Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa'yı suçlayan mersiyeler yazmışlardır. Şehzade Mustafa'ya olan benzerliğinden faydalanan Düzmece Mustafa, yanına 40.000 kişi toplamış ve isyan etme cesaretinde bulmuştur. Kanunî Sultan Süleyman'ın oğlunu affetmediği ve onun hain olduğuna olan inancının devam ettiğini, şehzadenin cenazesinin Bursa'ya defnedilmesinden, şehzadenin annesi Mâhidevran Sultan'ın yaşadığı sıkıntılı günlerden ve türbenin kardeşi II. Selim tarafından yaptırılmasından anlaşılmaktadır.Muradiye Türbeleri'nden biri olan Şehzade Mustafa Türbesi, 16. yüzyıl mimari ve süsleme özelliklerini taşırken, bulunduğu bölge olan Muradiye Türbeleri ile de bütünlük sağlar. Türbenin bugünkü durumu fotoğraflarla belgelenirken, bozulma paftalarıyla durum tespiti yapılmıştır.
Kanunî Sultan Süleyman era was a century in which Ottoman Empire extended its borders and got stronger and stronger. In addition, this period was also called the Classical Era because of the developments in arts.It was known that Hürrem Sultan and Rüstem Pasha were involved in the assassination of the crown prince Şehzade Mustafa, the son of Sultan Süleyman, who was also called ekber evlat. The murder of Şehzade Mustafa, who was loved by the public, military, religious and arts people caused a huge reaction among the society. The poets of the era showed their reactions to this injustice without any fear by writing verses blaming Sultan Süleyman, Hürrem Sultan and Rüstem Pasha. Moreover, a fake Mustafa making use of his look-alike with Şehzade Mustafa dared to start a rebellion to the governor by gathering a 40.000 people with him.We can infer Sultan Süleyman never forgave his son from the fact that the crown prince was buried in Bursa, that his mother Mâhidevran Sultan experienced very stressful times, and that his mausoleum was built by his brother II. Selim.Şehzade Mustafa Tomb is one of the Muradiye Tombs, which bear the properties of 16th century architecture and decoration. It is a complementary architecture to Muradiye Tombs in which it is located. The current condition of the tomb is being documented by photographs, and deformation threaders.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7639
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294814.pdf15.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons