Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6436
Title: Bursa Karacabey Ovasında son 25 yılda değişen bitkisel üretim deseni ve sulama uygulamalarının uzaktan algılama ve ET haritalama tekniği ile değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of cropping pattern and irrigation regimes variation within the last 25 years through remote sensing and ET mapping techniques
Authors: Köksal, Eyüp Selim
Çetin, Sakine
Bursa Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği Bölümü.
0000-0003-3409-6680
0000-0001-6869-9602
0000-0001-9898-5685
0000-0001-5129-8642
Demir, Ali Osman
Tunca, Emre
Candoğan, Burak Nazmi
Aslan, Ş. Tülin Akkaya
Keywords: Uzaktan algılama
Evapotranspirasyon
Landsat uydu görüntüleri
Vejetasyon indeksleri
Remote sensing
Evapotranspiration
Landsat satellite images
Vegetation index
Issue Date: 26-Feb-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Köksal, E. S. vd. (2018). "Bursa Karacabey Ovasında son 25 yılda değişen bitkisel üretim deseni ve sulama uygulamalarının uzaktan algılama ve ET haritalama tekniği ile değerlendirilmesi". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(2), 31-43.
Abstract: Tarımsal üretimde bitki deseni, sulama ve gübreleme gibi konularda alınan kararlar, sosyoekonomik koşullar, tarımsal alt yapı olanakları ve teknolojik değişimler doğrultusunda bir yıldan diğerine farklılık gösterebilmektedir. Karacabey Ovası hem Marmara Bölgesi hem de Türkiye için önemli düzeyde tarımsal üretim potansiyeline sahip ovalardan birisidir. Yakın geçmişte ovanın üretim potansiyelinin arttırılmasına yönelik sulama ve arazi toplulaştırması gibi önemli tarımsal alt yapı yatırımları gerçekleştirilmiştir. Tarım alanlarının izleme ve değerlendirilmesinde, uzaktan algılama teknikleri, örneklemeye dayalı tekniklere göre, daha etkili, ucuz ve pratiktir. Bu çalışmada, 1990- 2015 yılları arasında Karacabey Ovası’na ait, Landsat 5 TM ve Landsat 8 uydu görüntüleri işlenerek, vejetasyon ve evapotranspirasyon (ET) durumunu temsil eden haritalar hazırlanmıştır. Aynı dönemlere ait görüntüler kendi içerisinde değerlendirilerek, Karacabey Ovası’nda söz konusu zaman diliminde sulama suyu kullanım durumu ve bitkisel üretim desenindeki genel değişimler değerlendirilmiştir.
Cropping pattern of agricultural production could be changed from one year to another based on, decisions made about irrigation and fertilization, socio-economic situations, agricultural infrastructure opportunities and technological improvements. Karacabey Plains is one of the important areas of Turkey and Marmara region which have an important agricultural production potential. In order to increase the agricultural production in plains land consolidation and irrigation infrastructure have been re-established. Remote sensing offers more cheaper and practical tools instead of techniques depending on sampling, for agricultural management. In this study, vegetation and evapotranspiration (ET) maps of Karacabey Plains were generated by processing the Landsat 5 and 8 satellite images. By this way, these maps were evaluated to understand the change of cropping pattern and irrigation water usage in Karacabey Plains.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/570061
http://hdl.handle.net/11452/6436
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2018 Cilt 32 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_2_3.pdf789.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons