Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6382
Title: Yağmurlama sistemlerinde su dağıtım ağının optimum tasarımı
Other Titles: Optimum design of the water distribution network in sprinkler systems
Authors: Korukçu, Abdurrahim
Özder, Fatma Emine
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
Keywords: Su dağıtım ağı
Optimizasyon
Yağmurlama sulama
Pompajlı sistem
Yerçekimli basınçlı sistem
Minimum toplam maliyet
Hidrolik kısıtlar
Optimization
Sprinkler irrigation
Pumping system
Gravity pressurized system
Design
Minimum total cost
Hydroulical constraints
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özder, F. E. (1996). Yağmurlama sistemlerinde su dağıtım ağının optimum tasarımı. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, yağmurlama sulama sistemlerinde su dağıtım ağının optimum tasarımına yönelik Keller, Doğrusal programlama ve FAO optimizasyon yöntemleri ile parametrik bir tasarım yöntemi olan Linear Analiz Yönteminin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntemler model alan olarak seçilen Konya-Yukarıpınarbaşı Köyü Yağmurlama Projesi üzerinde uygulanmış ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Ayrıca kullanılan tasarım parametrelerindeki değişmelerin optimum çözüme etkisi araştırılmış, tasarımcı için uygulamaya yönelik olarak gerek ekonomik boyutta ve gerekse kullanım kolaylığı açısından bazı öneriler ortaya konmuştur. Anılan optimizasyon yöntemlerinde, akım hızı ve basınçlarla ilgili tasarım ölçütleri dikkate alınarak toplam maliyeti minimize edecek boru çaplarının, boylarının ve pompa basma yüksekliklerinin bulunması amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra parametrik tasarımda maliyet dikkate alınmamakta, tasarım yalnızca hidrolik kısıtlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu durumda pompajlı sistemlerde enerjinin pahalı bir yatırım olması nedeniyle optimizasyon yöntemleri avantajlı olurken, yerçekimli sistemlerde, minimum toplam maliyet parametrik tasarımla elde edilmektedir.
In this study; Keller, Linear Programming, FAO Optimization and Linear Analysis Methods being used about optimum designing of the sprinkler irrigation network were put into practice on Konya Yukaripinarbasi Village Sprinkler Irrigation Project to compare with each other. Moreover, the effect of changes in design parameters to optimum solution was investigated and some recommendations were done for the designers either economical or easy in use in application of irrigation projects. Considering the design criterion about flow velocity and pressure in afforementioned optimization methods, this study aims to find out the pipe diameters, pipe lengths and pomp power which minimize the total costs. In addition to that in the parametrical design the total cost is not considered but the hydroulic constraints are. In that case, optimization methods would become advantageous due to high energy cost on one hand, minimum total cost is determined by parametrical design in gravitational systems on the other hand.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6382
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
357855.pdf
  Until 2099-12-31
9.83 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons