Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6316
Title: Yağ grefti kullanımının kıyılmış yağ greftleri yaşayabilirliği ve sağ kalımı üzerine etkisinin araştırılması
Other Titles: Effects of using fat graft on the viability and survival of diced cartilage grafts
Authors: Kahveci, Ramazan
Altınkaya, Süleyman
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Rinoplasti
Kıyılmış kıkırdak grefti
Yağ grefti
Türk lokumu
Surgicel
Rhinoplasty
Diced cartilage graft
Fat graft
Turkish delight
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altınkaya, S. (2013). Yağ grefti kullanımının kıyılmış yağ greftleri yaşayabilirliği ve sağ kalımı üzerine etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kıyılmış kıkırdak greftleri en sık rinoplasti ameliyatlarında kullanılırlar. Kıyılmış kıkırdak greftlerinden nazal dorsal yüksekliğin sağlanmasında ve dorsal düzensizliklerin giderilmesinde faydalanılmıştır. Ancak kıyılmış kıkırdak greftleri ile beklenmeyen emilim oranları tedavinin en önemli komplikasyonudur. Bu nedenle yeni bir kıyılmış kıkırdak grefti modelinin etkinliğini araştırdık. Kıyılmış kıkırdak greftlerine yağ grefti eklenmesinin sadece kıyılmış kıkırdak greftine olan üstünlüğü araştırıldı. Her iki durumda da greftler oksidize rejenere selüloza (Surgicel®) sarıldı. Çalışmada, tavşan kulağından alınan kıkırdak greftleri eşit parçalara bölünerek 1 mm lik parçalara kıyılmıştır. Tavşan inguinal bölgesinden alınan yağ grefti ile birlikte hazırlanan gruplar hassas terazi de tartıldılar. Gruplar tavşan paravertebral alanlara gömüldükten 8 haftalık sonra çıkarılarak yeniden tartıldılar ve histolojik incelemeye gönderildiler. Histolojik inceleme üç farklı histokimyasal boyama kullanıldı. Hematoksilen-Eozin, Masson Trikrom ve Safranin-O boyamaları yapılan parçalar tek bir uzman histolog tarafından değerlendirildi. Histopatolojik değerlendirmede gruplar arasında, kıkırdak hacmi, rezorpsiyonu, kondrositli laküna sayısı, fibrozis, kollajen miktarı, kronik inflamasyon ve proteoglikan sentezi gibi parametreler bakıldı. Sonuç olarak, yağ grefti eklenen kıyılmış kıkırdak greftlerinin sade kıyılmış kıkırdak greftlerine göre daha az ağırlık kaybettiği bulunmuştur. Fakat iki grup arasında histopatolojik parametreler açısından farklılık saptanmamıştır.
Diced cartilage grafts are used most frequently in rhinoplasty operations. Diced cartilage grafts have been widely used to correct nasal contour deformities, including nasal dorsal irregularity and deficiency. However, unexpected absorption rates of diced cartilage grafts are the most important complication of treatment. For this reason, we investigated the effectiveness of a new model of diced cartilage grafts. The rule of adding fat grafts to the diced cartilage grafts was investigated in this study. In both cases, grafts wrapped in oxidized regenerated cellulose (Surgicel®). The bloc cartilage graft taken from rabbit ear was divided 1 mm pieces and wrapped in Surgicel. After fat graft had been added, both groups were weighted in sensitive scale. Groups were kept in paravertebral spaces for 8 weeks. Parts were removed at the end of 8 weeks then re-weighted and sent for histologic evaluation. Tissue samples were stained by H&E, Masson?s Trichrome and Safranın-O. All types of stainings were assessed by single expert. In the histopathological evaluation, the following parameters were scored; nucleated lacuna, cartilage mass, cartilage resorption, fibrosis, quantity of collagen, chronic inflammation and proteoglycan synthesis. As a result, the fat graft added diced cartilage group was lost less weight than only diced cartilage group. But there was no difference between the two groups in terms of histopathological parameters.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6316
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
347753.pdf4.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons