Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5803
Title: M9 anacı üzerine aşılı farklı elma çeşitlerinde yapraktan uygulanan kalsiyum ve bor'un meyve niteliği üzerine etkileri
Other Titles: Effects of calcium and boron applied on leaves on fruit quality in different apple varieties grafted on M9 rootstock
Authors: Tümsavaş, Zeynal
Korkmaz, Gürler Cihangir
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.
Keywords: Elma çeşitleri
Ca
B
Meyve niteliği
Acı benek
Apple cultivars
Fruit quality
Bitter pit
Issue Date: 16-Jun-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Korkmaz, G. C. (2005). M9 anacı üzerine aşılı farklı elma çeşitlerinde yapraktan uygulanan kalsiyum ve bor'un meyve niteliği üzerine etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, ülkemizde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan elma ağaçlarında, özellikle üründe Ca ve B noksanlığına bağlı olarak ortaya çıkan kötü meyve niteliği sorunlarına pratik çözüm önerileri getirebilmek ve ürünlerin depo ömürlerini artırabilmek için M9 anacı üzerine aşılı farklı elma çeşitlerinde yapraktan uygulanan Kalsiyum ve Bor'un meyve niteliği üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yürütülmüştür. Deneme, Çanakkale ili Bayramiç ilçesinde 2000 yılında Alara Tarım Ürünleri tarafından dikilmiş olan M9 anaçlı bodur elma bahçesinde kurulmuştur. Deneme 4 tekerrürlü ve her tekerrürde iki ağaç olacak şekilde tesadüf blokları bölünmüş parseller deneme desenine göre planlanmıştır. Araştırmada toplam 6 farklı elma çeşidine (Galaxy Selecta, Mondial Gala, Golden Delicious Reinders, Shampion, Jonagold, Fuji) yapılan Ca ve B uygulamaları %0.2'lik CaCl2 çözeltisi şeklinde ve %0.2'lik CaCfc çözeltisinin %0.15'lik Bor çözeltisi ile birlikte farklı uygulama sayılarında ağaçlara püskürtülerek gerçekleştirilmiştir. Deneme süresi boyunca, deneme planında öngörülen zamanlarda ağaçlardan yaprak ve meyve örnekleri alınarak bunlarda bazı fiziksel ve bitki besin maddesi analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda, yapılan Ca ve B uygulamalarının meyvelerin fiziksel özellikleri üzerine etkilerinin istatistiksel olarak önemli çıktığı (meyve ağırlığı hariç) ancak uygulamaların etkinliklerinin düzenli olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, elma çeşitleri arasında meyvenin fiziksel özellikleri bakımından en fazla gelişme gösteren çeşitlerin Golden Delicious Reinders ve Shampion çeşitleri olduğu saptanmıştır. Yapılan uygulamaların yaprakların bitki besin maddesi içerikleri üzerine etkilerinin genel olarak %1 düzeyinde istatistiksel olarak önemli olduğu, ancak uygulamaların etkinliklerinin düzenli olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca yaprakların incelenen bitki besin maddesi içerikleri dikkate alındığında yapılan uygulamaların çeşitler üzerinde farklı etkilerinin olduğu saptanmıştır. Uygulamaların, meyve örneklerinin bitki besin maddesi üzerine etkileri makro element içerikleri bakımından yıllar itibariyle farklı olasılık düzeylerinde olmak üzere 2002 yılı için P, K, Ca, Mg ve Na'da istatistiksel olarak önemli bulunurken, 2003 yılında sadece K, Mg ve Na istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Bununla birlikteyılla üzerinden birleştirilmiş veriler dikkate alındığında yapılan uygulamaların meyvelerin makro element içerikleri üzerine etkilerinin istatistiksel olarak önemli çıkmadığı belirlenmiştir. Mikro element içerikleri bakımından yapılan uygulamaların genel olarak istatistiksel balomdan farklı düzeyde önemli olduğu belirlenmiştir. Yapılan uygulamaların, meyvelerin bitki besin maddesi içerikleri üzerine etkilerinin düzenli olmadığı ve meyvelerin incelenen bitki besin maddesi içerikleri dikkate alındığında yapılan uygulamaların çeşitler üzerinde farklı etkileri olduğu belirlenmiştir.
In this study, the effects of Calcium and Boron applications on fruit quality of apple were investigated to make suggestions to solve fruit quality problems related to B and Ca deficiency. Various apple cultivars which were commonly grown in Turkey and grafted on M9 rootstock were used. This study was set up in the city of Bayramiç in Çanakkale province of Turkey in 2000 and the experimental design was randomized complete block design with four replications and there were two trees in each replications. 0.2% CaCl2 and 0.2% CaCl2 with 0.15% B were sprayed for 4 and 8 times on six different apple cultivars (Galaxy Selecta, Mondial Gala, Golden Delicious Reinders, Shampion, Jonagold, Fuji). During the experiment, fruit and leaf samples were collected at the planned periods and some physical properties of fruits and plant nutrient element contents of fruits and leaves were analyzed. Results demonstrated that Ca and B applications on physical properties of fruits (except fruit weight)were significantbut these effects were irregular. Among the apple cultivars, the physical properties of fruits were improved bst in "Golden Delicious Reinders" and "Shampion". Effects of applications on plant nutrient element contents of leaves were generally significant but these effects were irregular. In addition, the effects of applications were cultivar dependent in terms of plant nutrient contents of leaves. Applications had significant effect on the macro nutrient element contents of the fruits. While P, K, Ca, Mg and Na contents of the fruits were found to be significant in 2002, only K, Mg and Na were significantly effected by the applications in 2003. However, analysis of combined data over years indicated that macro nutrient element contents of the fruits were not significant. Unlike macro nutrient element contents, micro nutrient element contents of the fruits were significantly affected by the applications. Similar to leaves, applications had irregular effect on plant nutrient element contents of the fruits and the effect of the application on the plant nutrient element contents of the fruits were also cultivar dependent.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5803
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168279.pdf
  Until 2099-12-31
43.25 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons