Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5642
Title: Malnütrisyonlu süt çocuklarında kalp fonksiyonlarının ekokardiografik olarak incelenmesi
Other Titles: Echocardiographic examination of cardiac functions in infants with malnutrition
Authors: Alış, Gülten
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Çocuk sağlığı ve hastalıkları
Child health and diseases
Issue Date: 1983
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alış, G. (1983). Malnütrisyonlu süt çocuklarında kalp fonksiyonlarının ekokardiografik olarak incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamız 14 normal, 30 malnütrisyonlu çocukla yapılmış olup, malnütrisyonlu çocuklarda kalbin durumu ve performansını incelemeyi amaçlamıştır. Ayrıca malnütrisyonlu çocukların EKG, X-Ray, nomogram, idrar, biyokimyasal tetkikleri çalışılmıştır. Malnütrisyonlu çocuklarda X-Ray de ölçülen kardiotorasik oran (KTO) indeksleri normal sınırlar içinde bulundu. EKG değerleri normal sınırlardaydı. Kalbin performansını belirleyen parametrelerden kontraktilite indislerinden ejeksiyon fraksiyonu (EF), küçük çapın değişim yüzdesi (% değişim), sirkumferensiyel lif kısalma valositesi (VCF) değerleri malnütrisyonlu çocuklarda normale göre farklılık göstermiyordu. Kardiyak debit, atım hacimleri III. dereceden malnütrisyonlu çocuklarda anlamlı olarak düşüyordu. Sistolik zaman intervallerinden PEP, malnütrisyonlu çocuklarda değişiklik göstermiyor, ancak LVET normal çocuklara göre Önemli derecede kısalıyordu. PEP/LVET oranı malnütrisyonla değişiklik göstermiyordu.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5642
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
174567.pdf
  Until 2099-12-31
2.05 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons