Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5630
Title: Yahudi tarihinde putperest eğilimler (altın buzağı örneği)
Other Titles: Idolater inclinations in jewish history (golden calf example)
Authors: Sayar, Süleyman
Ajeti, Semi
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Yahudilik
Altın buzağı
Put
Putperestlik
Tevrat
Jewish
Golden calf
Idol
Idolotry
Torah
Issue Date: 21-Jul-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ajeti, S. (2014). Yahudi tarihinde putperest eğilimler (altın buzağı örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Yahudi Tarihinde Putperest Eğilimler (Altın Buzağı Örneği)" adlı bu tezde Tevrat ve Kur'an'a göre Yahudilerin putperest eğilimleri ve altın buzağı olayı değisik yönlerden ele alınmıştır. Burada, Yahudilikle alakalı kitaplardan, tefsirler ve tarih kitaplarından yararlanılmıştır.Çalısmamız giriş, iki bölüm ve sonuç kısımlarından oluşmaktadır.Giriş bölümünde, konu ve araştırma metodu hakkında bilgi verilmiştir.Birinci bölümde, putperestlikle ilgili genel bilgiler verilmiştir.İkinci bölümde ise, Yahudilerin tarih boyunca putlara tapma eğilimi, özellikle altın buzağı örnek olayı ve Sâmiri'yi bu davranışa yönlendiren sebepler ele alınmış; İsrâiloğulları'nın buzağı heykeline tapmasından sonra meydana gelen olaylar incelenmiştir.
In this dissertation named "Idolater Inclinations in Jewish History (Golden Calf Example) idolater movement of Jews in Quran and Torah, and Golden Calf Incident are examined. Books related to Judaism, interpretations and history books are used in this work.This study is composed of introduction, two sections and a final result section. In introduction, information related to subject and research method given.In first section, general information on idolatry given.In the second section, Jews' history long worship to idols are investigated according to Golden Calf Incident in Torah and Quran and incidents happening after worship of Jews to golden calf.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5630
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363739.pdf921.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons