Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5576
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-01-09T11:33:30Z-
dc.date.available2020-01-09T11:33:30Z-
dc.date.issued2015-09-28-
dc.identifier.citationSivritepe, H. Ö. vd. (2015). "Biber tohumlarında yapılan organik priming ve kurutma uygulamaları fide kalitesi ve performansını iyileştirmektedir". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(2), 83-94.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/228150-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5576-
dc.description.abstractBu araştırmada, biber tohumlarının (Capsicum annuum L.) fizyolojik olarak iyileştirilmesi amacıyla, deniz yosunu ekstraktı (DYE) çözeltileri ile yapılan organik priming ve kurutma uygulamalarının canlılık ve güç üzerine etkileri incelenmiştir. Demre çeşidi biber tohumları sürekli olarak havalandırılan farklı konsantrasyonlardaki (0, 100, 200, 400, 1000, 2000 ve 4000 ppm) DYE çözeltilerinde 20°C sıcaklıkta 48 saat süre ile tutulmuşlardır. Hiçbir uygulama görmeyen tohumlar ise kontrol grubu olarak değerlendirilmiştir. Priming uygulamaları sonunda tohumlar yüzeysel olarak kuru hale getirilmiş ve ulaştıkları nem kapsamları hesaplandıktan sonra iki kısma ayrılmıştır. Tohumların yarısı yüzeysel kurutma uygulamalarını takiben hemen çimlendirme testlerine alınmış (P+YK), diğer yarısı ise, orijinal nem kapsamlarına gelinceye kadar geriye kurutulmuş (P+GK) ve daha sonra çimlendirme testlerine alınmıştır. Biber tohumlarının organik priming ve kurutma uygulamalarına olan tepkileri canlılık [normal çimlenme oranı (NÇO)] ve güç [ortalama çimlenme süresi (OÇS), çimlenme indeksi (Çİ), fide güç indeksi (FGİ) ve fide kuru ağırlığı (FKA)] parametreleri bazında değerlendirilmiştir. İncelenen tüm parametreler birlikte değerlendirildiğinde; DYE konsantrasyonu, kurutma uygulamaları ve konsantrasyon x kurutma interaksiyonu bakımından uygulamalar arası farklılıklar istatistiksel olarak önemli (p≤0.05) bulunmuştur. Canlılık ve güç parametreleri bakımından, kontrol grubuna kıyasla P+GK uygulamaları, P+YK uygulamalarına göre daha iyi sonuçlar vermiştir. Biber tohumlarının fizyolojik olarak iyileştirilmesinde en iyi sonuçlar, 1000 ppm P+GK uygulamasından elde edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe effects of organic priming with seaweed extract (SWE) and dehydration treatments on viability and vigour were investigated to physiologically enhance pepper seeds ‘cv. Demre’. The seeds were primed for 2 days at 20°C in continuously aerated SWE solutions (0, 100, 200, 400, 1000, 2000 and 4000 ppm). Untreated seeds were evaluated as the control. Following priming treatments, the seeds were surface dried (P+SD) and divided into two sub-groups. First part of the seeds was immediately taken to germination tests. Then, the second part was dried back to the original seed moisture content (P+DB) and subjected to germination tests. Responses of pepper seeds to organic priming and dehydration treatments were observed on the bases of viability [normal germination rate (NGR)] and vigour [mean germination time (MGT), germination index (GI), seedling vigour index (SVI) and seedling dry weight (SDW)] parameters. When the overall data were assessed, regarding concentration of priming solution, dehydration treatment and concentration x dehydration interaction, differences among the treatments were statistically significant (p≤0.05) in all parameters. In terms of viability and vigour parameters, the P+DB treatments provided better results than P+SD treatments compared with the control. In physiological enhancement of pepper seeds, the best results were obtained from the 1000 ppm P+DB treatment.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAscophyllum nodosumen_US
dc.subjectOrganic primingen_US
dc.subjectOrtalama çimlenme süresitr_TR
dc.subjectÇimlenme indeksitr_TR
dc.subjectFide güç indeksitr_TR
dc.subjectFide kuru ağırlığıtr_TR
dc.subjectOrganic primingen_US
dc.subjectNormal germination rateen_US
dc.subjectMean germination timeen_US
dc.subjectGermination indexen_US
dc.subjectSeedling vigour indexen_US
dc.subjectSeedling dry weighten_US
dc.subjectNormal çimlenme oranıtr_TR
dc.titleBiber tohumlarında yapılan organik priming ve kurutma uygulamaları fide kalitesi ve performansını iyileştirmektedirtr_TR
dc.title.alternativeOrganic priming and dehydration treatments in pepper seeds improve seedling quality and performanceen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage83tr_TR
dc.identifier.endpage94tr_TR
dc.identifier.volume29tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
dc.contributor.buuauthorSivritepe, H. Özkan-
dc.contributor.buuauthorŞentürk, Bülent-
dc.contributor.buuauthorTeoman, Sevin-
Appears in Collections:2015 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_9.pdf258.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons