Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5418
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGüçer, Şeref-
dc.contributor.authorİzgi, Belgin-
dc.date.accessioned2020-01-08T07:01:57Z-
dc.date.available2020-01-08T07:01:57Z-
dc.date.issued2001-
dc.identifier.citationİzgi, B. (2001). Biyolojik ve gıda örneklerinde selenyum tayini ve fraksiyonlama (türlendirme) çalışmaları. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5418-
dc.description.abstractBiyolojik ve gıda örneklerinde selenyum düzeyinin saptanması, bu elementin enzim sistemlerindeki görevi ve anti-kanserojenik etki göstermesi konusundaki görüşlerin yaygınlaşması nedeniyle son günlerde önem kazanmıştır. Çalışmamızda, gıda örneklerinden alınan selenyum düzeylerinin belirlenmesinde aktif karbon deriştirme basamağını kullanan GF-AAS'li bir metot ve biyolojik sistemlerde türlendirme çalışmalarına yönelik analitik şemalar geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla gıda örnekleri için sarımsak (Allium sativum) ve soğan (Allium cepa), biyolojik yararlılığının anlaşılmasında türlendirme şemalarının oluşturulmasındaki çalışmalara ek olarak serum ve idrarda selenyum düzeyinin belirlenmesi için uygun analiz metotlarının geliştirilmesi gösterilmeye çalışılmıştır. Grafit finn tekniği kullanılarak sarımsak örneğindeki selenyum düzeyi yaklaşık 10 pg / kg olarak bulunurken, selenyumca zenginleştirilmiş sarımsak örneklerinde selenyum düzeyi yaklaşık 1 mg / kg çıkmaktadır. Aktif karbon deriştirme metodunun soğan örneğinde başarıyla uygulanabildiği gösterilmiştir. Fakat sarımsak örnekleri için matriks bileşenlerinden gelen girişim etkileri nedeniyle ancak % 50 oranında başarı sağlanabilmiştir. Örnek hazırlama sistemleri üzerindeki çalışmalarımız daha iyi sonuç elde edilebilmesi açısından halen sürdürülmektedir. Selenyum düzeyleri; soğan içeriği için 0,024 pg / g, sarımsak içeriği için 0,015 pg / g, idrar ve serumda sırasıyla 130 ng / mİ ve 40 ng / mİ bulunmuştur. Serum fraksiyonunda selenyum dağılımı % 45’i serum, % 36’sı çöken proteinlerde ve % 19’u proteini çöktürülmüş serumda gözlenmiştir. İdrar fraksiyonlama çalışmalarında ise % 83’ü TMSe+ ve % 5’ide Se(IV) olarak belirlenmiştir. HPLC ve GC-MS yapılan kromatografik çalışmalarda sarımsak ekstraktlannda selenyum türlerinin olduğu kalitatif olarak gözlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractDetermination of selenium in biological and foodstuff samples has become of increasing importance in life Sciences because of its dual role as in the enzymatic Systems and as an anti-cancerogenic effect. In this study, an analytical method was investigated using activated carbon procedure in GF-AAS that determines selenium level uptake from foodstuffs. Analytical schemes were developed for fractionation of selenium species in biological systems. For this reason, garlic {Allium sativurri) and onion {Allium cepa) were selected as foodstuff samples, and urine and serum are selected as biological samples. While the selenium is determined in natural garlic at 10 pg kg 4 level by GF-AAS, it is found to be 1 mg kg 4 in enriched garlic. It is shown that activated carbon procedure is well suitable for onion samples. However, 50 % recovery was obtained in garlic due to interference effects of matrix. Sample preparation systems have been under investigation to obtain better recovery. Selenium levels are found to be 0.024 pg g 4 for onion, 0.015 pg g _1 for garlic, 130 ng mİ 4 for urine and 40 ng mİ 4 for serum. Selenium distribution in serum sample is observed 45 % in serum, 36 % in precipitated proteins and 19 % in serum o f precipitated proteins. 83 % of selenium was determined in urine sample as TMSe+ and 5 % as Se (TV). Some of the selenium species were identified in garlic extracts by chromatographic techniques such as HPLC and GC-MS.en_US
dc.format.extentXXII, 202 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSelenyumtr_TR
dc.subjectSarımsak (Allium sativum)tr_TR
dc.subjectSoğan (Allium cepa)tr_TR
dc.subjectSerumtr_TR
dc.subjectİdrartr_TR
dc.subjectFraksiyonlamatr_TR
dc.subjectSpektrometritr_TR
dc.subjectSeleniumen_US
dc.subjectGarlic (Allium sativurri)en_US
dc.subjectOnion (Allium cepa)en_US
dc.subjectUrineen_US
dc.subjectFractionationen_US
dc.subjectSpectrometryen_US
dc.titleBiyolojik ve gıda örneklerinde selenyum tayini ve fraksiyonlama (türlendirme) çalışmalarıtr_TR
dc.title.alternativeSelenium determination in biological and foodstuff samples and fractionation (speciation) studiesen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.tr_TR
dc.relation.bapU.Ü.AFP-2000/32tr_TR
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109706.pdf
  Until 2099-12-31
7.3 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons