Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5257
Title: Dalak yaralanmalarında ve splenektomili olgularda splenozis (Dalak dokusunun ototransplantasyonu)
Other Titles: Splenosis in splenic injuries and splenectomy cases (autotransplantation of splenic tissue)
Authors: İrgil, Ceyhun
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Dalak
Splenektomi
Yaralar ve yaralanmalar
Spleen
Splenectomy
Transplantasyon-otolog
Transplantation-autologous
Wounds and injuries
Issue Date: 1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İrgil, C. (1994). Dalak yaralanmalarında ve splenektomili olgularda splenozis (Dalak dokusunun ototransplantasyonu). Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: 1986-1992 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde öpere edilen 84 dalak yaralanması olgusu etyoloji, hastaneye ulaşma zamanı, vital parametreleri, yandaş yaralanmaları ile mor-talite ve morbidite arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu seri içinden splenektomi yapılmış olgular kontrole çağrılarak,prospektif bir çalışma ile splenozis insidansı saptandı. Bu çalışmamız splenozisin saptanmasında, sintigrafik yöntemlerin karşılaştırılması açısından da ülkemizde yapılan ilk çalışmadır. Sintigrafik olarak Tc-99m sülfür kolloid ve denatüre eritrositler kullanılarak yapılan SPECT çalışması sonucunda olguların % 58'inde splenozis (dalak dokusunun ototransplantas-yonu) saptandı. Sonuç olarak ülkemizde standart travma konsepti ve organizasyonu oluşmadığından, dalak yaralanması olan olgularda tedavi stratejisi açısından seçici davranıİmalıdır .Postoperatif dönemdeki takipte posttravmatik sple-nektomili olgularda görülen yüksek splenozis oranı unutulmamalıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5257
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040608.pdf5.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons