Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5193
Title: Nörojenik mesane rehabilitasyonunda intermittant kateterizasyon
Other Titles: Intermittant catheterization in neurogenic bladder rehabilitation
Authors: Delihoca, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Mesane-nörojenik
Üriner kateterizasyon
Urinary bladder-neurogenic
Urinary catheterization
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Delihoca, M. (1988). Nörojenik mesane rehabilitasyonunda intermittant kateterizasyon. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: 1966 yılında Guttmann ve Frankel'in uygulamasıyla nörojenik mesane rehabilitasyonu alanına girmiş olan intermittant kateterizasyon tekniği, bugüne kadar çeşitli çalışmalarda kullanılmıştır. Ancak gerek, uygulama süresi gerekse kateterden arıtmadaki başarı oranı ve bunun üriner enfeksiyonlarla ilişkisi farklı şekilde bildirilmiştir. Çalışmada 30 hastada intermittant kateterizasyon tekniği uygulanmış; katetersiz duruma getirmedeki başarı oranı, erken ve geç dönemde intermittant kateterizasyon uygulanışı ile üriner enfeksiyon görülmesi arasındaki ilişki, üriner enfeksiyon görülme oranının mesane tipi ve medulla spinalis yaralanma biçimi ile bağlantılı olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışma sonucunda erken dönemde intermittant kateterizasyon uygulanan olgularda ve inkomplet yaralanmalı paraplejik hastalarda daha az üriner enfeksiyon görüldüğü izlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5193
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003400.pdf
  Until 2099-12-31
2.68 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons