Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4697
Title: Biber tohumlarının fizyolojik olarak iyileştirilmesi için su ve tuz çözeltileri ile yapılan priming ve kurutma uygulamalarının karşılaştırılması
Other Titles: A comparison of hydro and halopriming with dehydration treatments for physiological enhancement of pepper seeds
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.
Sivritepe, H. Özkan
Şentürk, Bülent
Keywords: Capsicum annuum
Priming
Potasyum nitrat
Kalsiyum nitrat
Kurutma
Canlılık
Güç
Potassium nitrate
Calcium nitrate
Dehydration
Viability
Vigour
Issue Date: 31-May-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sivritepe, H. Ö. ve Şentürk, B. (2011). "Biber tohumlarının fizyolojik olarak iyileştirilmesi için su ve tuz çözeltileri ile yapılan priming ve kurutma uygulamalarının karşılaştırılması". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1), 53-64.
Abstract: Bu çalışmada, tohumların fizyolojik olarak iyileştirilmesinde kullanılan hidrasyon uygulamalarından su ve tuz çözeltileri ile priming ve sonrasında yapılan kurutma uygulamalarının biber (Capsicum annuum) tohumlarında canlılık ve güç üzerine etkileri incelenmiştir. Yalova Çarliston çeşidi biber tohumları sürekli olarak havalandırılan saf su ve farklı tuz çözeltilerinde [100 ve 200 mM KNO3 ile 50 ve 100 mM Ca(NO3)2] 20°C’de 24 saat tutulmuşlardır. Farklı priming uygulamalarını takiben tohumlar iki gruba ayrılmış; birinci grup hemen, ikinci grup ise 25°C’de yaklaşık 24 saat orijinal nem kapsamına kadar kurutulduktan sonra çimlendirme testlerine alınmışlardır. Biber tohumlarının priming ve kurutma uygulamalarına olan tepkileri, normal çimlenme oranı ve çimlenme indisi parametreleri bazında incelenmiştir. Su ve çeşitli tuz çözeltileri ile yapılan tüm priming uygulamalarının yanı sıra, hem kurutmasız hem de kurutmalı koşullarda tutulan biber tohumlarının normal çimlenme yüzdesi ve çimlenme indisi kontrol tohumlarına kıyasla artış göstermiştir. KNO3 ile yapılan priming uygulamalarında çözeltinin konsantrasyonu arttıkça kurutma uygulamasının tohum canlılığı ve gücünde azalmaya neden olduğu tespit edilmiştir. Ancak, Ca(NO3)2 ile yapılan priming uygulamalarında ise kurutma uygulamaları sonrasında canlılık ve güçte artış meydana gelmiştir. Canlılık ve güç parametreleri bakımından en iyi sonuçlar; 100 mM KNO3 ile priming ve priming+kurutma uygulamalarının yanı sıra 100 mM Ca(NO3)2 ile priming+kurutma uygulamalarından elde edilmiştir.
The effects of hydro and halopriming, which are hydration treatments and are used for physiological enhancement of seeds, and also subsequent dehydration treatments on viability and vigour of pepper (Capsicum annuum) seeds cv. Yalova Çarliston were investigated. Pepper seeds were primed for 24 hours at 20°C in aerated distilled water and different salt solutions [100 and 200 mM KNO3; 50 and 100 mM Ca(NO3)2]. Following each priming treatment, seeds were divided into two groups. First group was taken to germination test immediately while the second group was dehydrated for 24 hours at 25°C to the original seed moisture content before the germination test was set up. The response of pepper seeds to priming with or without subsequent dehydration was observed on the bases of normal germination rate and germination index parameters. Beside hydro and halopriming treatments, both with and without dehydration conditions caused increases in normal germination percentage and germination index of pepper seeds compared with the control. The results suggested that in the KNO3 primed seeds, the increase in salt concentration caused a decrease in seed viability as well as in vigour, in the case of subsequent dehydration treatment. However, in the Ca(NO3)2 primed seeds, viability and vigour increased following a dehydration treatment. In terms of viability and vigour parameters, the best results were obtained from both with and without dehydration treatments following priming with 100 mM KNO3 and also from deyhdration treatment following priming with 100 mM Ca(NO3)2.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154130
http://hdl.handle.net/11452/4697
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2011 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_5.pdf258.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons