Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4677
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMeriç, Binnaz-
dc.contributor.authorGürarda, Ayça-
dc.date.accessioned2019-12-30T11:08:06Z-
dc.date.available2019-12-30T11:08:06Z-
dc.date.issued2005-09-26-
dc.identifier.citationGürarda, A. (2005). Konfeksiyon sanayiinde Lcyra'lı® kumaşların dikiş problemlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4677-
dc.description.abstractGünümüzde elastan (lycra®) içeren dokuma kumaşlardan yapılan giysilere talep oldukça fazladır. Elastanlı kumaşın rahatlığı, vücuda uyumu, esnekliği onu aranan ürün haline getirmiştir. Bu araştırmada; tekstil endüstrisinin son yıllarda en önemli konularından biri olan, konfeksiyon sanayiinde elastan (lycra®) içeren dokuma kumaşların dikiş problemleri incelenmeye çalışılmıştır. Elastan (lycra®) içeren dokuma kumaşın, dikiş problemlerini inceleyebilmek için elastanlı kumaşın oluşum aşamalarını çok iyi takip etmek ve kumaşın özelliklerini ortaya çıkarmak gerekir. Bu amaçla, bu araştırmada, elastan oranları % 3-4 arasında değişen, farklı özelliklerde elastanlı dokuma kumaş numuneleri dokutulmuştur. Bu kumaş numunelerinde; elastan çekim oranının, ön fikse sıcaklığının, silikonlu aprenin, kumaş sıklığının, örgü tipinin, elastanlı iplik tipinin ve elastanlı iplik üzerindeki punta sayısının dikiş performansı ve dikiş problemleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Dikiş performansının belirlenmesinde etkili olan değerler, kopma mukavemeti ve uzaması, kalıcı uzama ve kumaş elastikliği (growth), yırtılma mukavemeti, dikiş mukavemeti, dikiş yeterliliği ve iğne dalış kuvvetidir. Dikiş problemleri olarak, dikiş kayması, dikiş sırıtması ve dikiş hasarları incelenmiştir. Elastanlı dokuma kumaşlarda en fazla dikiş probleminin dikiş hasarlarından ortaya çıktığı görülmüştür. Elastanlı kumaşların kopma dayanımları düşük hasara karşı eğilimleri yüksektir. Elastan içeren dokuma kumaşların dikiş problemleri ve dikilebilirlik değerleri objektif olarak ortaya çıkarılmış, kumaş özellikleri ile dikilebilirlik göstergeleri arasında lineer korelasyonlar elde edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn todays world, there is significant demand to elastic woven stretch fabrics. Garments made from elastic woven stretch fabrics allow easy body movements, fit well, keep their shape and they are comfortable to wear. Elastane has now become a standard fiber in all areas of clothing. In clothing industry, the sewing problems of elastic woven fabrics are very important. In order to be able to observe the sewing problems of elastic fabrics, the production step of fabrics should be followed carefully and fabrics specifications needs to be determined precisely. In this study, 3 fabric types were woven with different specifications for the experiments. Elastane ratio was taken % 3-4 in those fabrics. This study presents an experimental study about the effects of elastane draw ratio, pre- fixation temperature, silicone, fabric structure and elastane yarn structure to the sewing performance and sewing problems. Breaking strength, breaking strain, residual extension, tear strength, seam strength, seam openning strength, seam efficiency and needle penetration forces were important factors for sewing performance. There are two basic problems in the seam operation of the elastic fabrics. One of them is unsufficient elasticity of the seams and the other is elastane damage. In woven stretch fabrics the major sewing problems occur due to the sewing damage. Those fabrics have low breaking strength and tendency to sewing damage. At the end of the experimental study, relations between sewability and fabric properties were determined.en_US
dc.description.sponsorshipSaydam Tekstil A.Ş.tr_TR
dc.description.sponsorshipGürdere Tekstil A.Ş.tr_TR
dc.description.sponsorshipBerke Tekstil A.Ş.tr_TR
dc.description.sponsorshipPeriot Tekstil A.Ş.tr_TR
dc.description.sponsorshipTechnicare Services Limited (İngiltere)tr_TR
dc.description.sponsorshipGebze-TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezitr_TR
dc.format.extent259 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKonfeksiyontr_TR
dc.subjectElastantr_TR
dc.subjectÇekim oranıtr_TR
dc.subjectSilikontr_TR
dc.subjectPuntalı ipliktr_TR
dc.subjectTurlu ipliktr_TR
dc.subjectİğne kesme indeksitr_TR
dc.subjectDikiş yeterliliğitr_TR
dc.subjectİğne dalış kuvvetitr_TR
dc.subjectDikiş açmasıtr_TR
dc.subjectDikiş sırıtmasıtr_TR
dc.subjectClothingen_US
dc.subjectElastaneen_US
dc.subjectDraw ratioen_US
dc.subjectSiliconeen_US
dc.subjectAir-covered yarnen_US
dc.subjectTwisted yarnen_US
dc.subjectNeedle damage indexen_US
dc.subjectSeam efficiencyen_US
dc.subjectNeedle penetration forceen_US
dc.subjectSeam slippageen_US
dc.subjectSeam grinningen_US
dc.titleKonfeksiyon sanayiinde Lcyra'lı® kumaşların dikiş problemlerinin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeAn investigation for sewing problems of elastic fabrics in clothing industryen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198653.pdf35.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons