Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4641
Title: Soya fasulyesinin su-verim ilişkileri
Other Titles: Water-yield relationships of soybean
Authors: Yazgan, Senih
Candoğan, Burak Nazmi
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
Keywords: Soya fasulyesi
Kısıntılı sulama
Su-verim ilişkileri
Soybean
Deficit irrigation
Water-yield relationship
Issue Date: 23-Jun-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Candoğan, B. N. (2009). Soya fasulyesinin su-verim ilişkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, soya fasulyesinin (Glycine max L. Merril) su-verim ilişkilerini belirlemek amacıyla, yarı-nemli bir iklime sahip Güney Marmara Bölgesinde, iki yıl süreyle yürütülmüştür. Kurulan arazi denemesi toprak su içeriğine dayalı tam su, farklı düzeylerde kısıntılı su ve susuz uygulamalarını kapsamaktadır. Kısıntılı sulama konuları soya fasulyesinin vejetatif gelişme, çiçeklenme, bakla oluşumu ve tane gelişimi dönemlerine göre düzenlenmiştir. Sulama suyu damla sulama yöntemi ile uygulanmıştır.Araştırma sonucunda, soya fasulyesinde, deneme konularının tane verimi ve verim bileşenleri üzerine etkileri P<0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur. En yüksek mevsimlik su tüketimi ve verim, araştırmanın her iki yılında tam su uygulanan konuda ölçülmüştür. Bununla birlikte, oransal su tüketimi eksilişi ile oransal verim azalışı arasındaki doğrusal regresyon analizlerine göre soya fasulyesi suya en çok bakla oluşumu ve tane gelişim dönemlerinde duyarlıdır.Sonuç olarak, soya fasulyesi yetiştiriciliğinde yarı-nemli iklim koşulunda vejetatif gelişme döneminde su eksikliği verim üzerinde belirleyici değildir. En yüksek verim için diğer gelişme dönemlerinde su eksikliği oluşturulmamalıdır.
This study was carried out to investigate water-yield relationships of soybean (Glycine max L. Merril) in the southern Marmara region of Turkey under a sub-humid climate for two seasons. Field experiments were consisting of full water, deficit irrigation and rainfed treatments. Deficit irrigation treatments were determined based on the phenological periods of soybean as vegetative growth, flowering, pod setting, and seed enlargement. Irrigation water was applied by drip irrigation method.The result of study showed that effect of irrigation treatments on yield and yield components were significant at P<0.01 level. Maximum crop evapotranspiration and yield were obtained from fully irrigated treatment. On the other hand, according to linear regression analyzes of relative evapotranspiration deficiency and relative yield decrease, soybean is very sensitive to water deficit especially during pod setting and seed enlargement stages.As a result, under semi-arid climate condition water stress during vegetative growing stage has not a deterministic effect on soybean yield. However, in order to obtain maximum yield, fully irrigation throughout the other development stages is necessary.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4641
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246405.pdf6.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons